Природни вртић

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 861  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби“ Кула; Драгана Стојадиновић - Рудњанин, , ПУ “Олга Јовичић-Рита”, Краљево; Весна Јосиповић, , ПУ “Олга Јовичић-Рита”, Краљево

Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби“ Кула; Драгана Стојадиновић - Рудњанин, , ПУ “Олга Јовичић-Рита”, Краљево; Весна Јосиповић, , ПУ “Олга Јовичић-Рита”, Краљево

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Јачање копмпетенција полазника за коришћење природне средине и природних ресурса у свакодневним активностима са децом кроз оптималан избор садржаја и неструктурираних и полуструктурираних материјала, значајних за добробит деце у реалном окружењу.

Упознавање са одабраним материјалом и активностима у природном окружењу који ће допринети интересовању за боравак у природи. Коришћење подстицајних природних ресурса за развијање реалног програма и превазилажење страха од ризика. Подстицање полазника да боравак у природи и коришћење природних ресурса интегришу у свакодневне активности у вртићу као саставни део реалног програма. Подстицање креативности полазника у планирању и реализовању активности у природном окружењу. Проширивање знања и искуства о употреби дигиталних алата у васпитно-образовном раду и природном окружењу. Подстицање деце на слободу изражавања и активно учешће у креирању васпитно-образовног рада. Подстицање укључивања родитеља у природну ризницу игара и активности.

Полазници семинара ће по завршетку обуке: - формирати став о природи као подстицајној средини за учење, - бити у стању да користе природне ресурсе у васпитно-образовном раду и успешно реализују активности у природи, - бити у стању да препознају ризике боравка у природном вртићу те да их уз добру организацију превазиђу, - знати како да подстакну децу на активност у реалном природном окружењу, - бити у стању да дете виде као активног учесника у васпитно-образовном раду а природу као подстицајну средину за развијање реалног програма, - знати да изаберу начин на који могу у дигиталној форми да документују причу из природног вртића, - умети да креирају причу из природног вртића у формату дигиталног часописа и да је публикују.

  • 1. недеља
    • Природа најбољи изазов за дете
    • Организација и припрема за одлазак у природни вртић
  • 2. недеља
    • Дигитални часопис из природног вртића

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Драгана Стојадиновић - Рудњанин, Весна Јосиповић 3 4
2 Драгана Стојадиновић - Рудњанин, Весна Јосиповић 15 3.99
3 Драгана Стојадиновић - Рудњанин, Весна Јосиповић 6 4
4 Драгана Стојадиновић - Рудњанин, Весна Јосиповић 6 4
5 Драгана Стојадиновић - Рудњанин, Весна Јосиповић 6 4

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 4