Веб-алатима до интерактивне наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1122  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Никола Антонић, ,

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Никола Антонић, ,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за израду дигиталних наставних материјала и њихову примену у складу са принципима интерактивне наставе.

Оснаживање компетенција учесника за израду интерактивних наставних материјала у различитим веб-алатима. Оспособљавање учесника за примену веб-алата и дигиталних наставних материјала који подстичу интерактиван однос између ученика и наставника, васпитача и деце. Подстицање учесника за примену наставних стратегија, метода и облика рада који мотивишу ученике/децу за квалитетно и ефикасно учење/напредовање. Упознавање учесника са значајем примене мултимедијалних материјала и веб-алата у настави.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - бити оспособљени да израде интерактивне наставне материјале (лекције, квизове, образовне игре...), - стећи знања и развити вештине о употреби различитих веб-алата у различитим облицима рада, - развити вештине примене савремених информационо-комуникационих технологија у циљу остваривања различитих облика интеракције у настави и актовностима.

  • 1. недеља
    • Наставни садржаји уз помоћ веб-алата
    • Интерактивна провера знања помоћу веб-алата
  • 2. недеља
    • Креирање интерактивних садржаја помоћу веб-алата

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.