ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Каталошки број програма: 22  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Слободан Малушић, Специјалиста педагогије, /

Слободан Малушић, Специјалиста педагогије, /; Милка Бошков, Професор педагогије, ОШ „Вељко Дугошевић“, Звездара, Београд; Зорица Панић, дипломорани психолог , Десета гимназија „Михајло Пупин“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција наставника за успешно решавање васпитних проблема ученика, путем стицања адекватних знања, вештина техника и повећања осетљивости за рад са ученицима који показују проблеме у понашању.

Препознавање и процена сложености васпитних проблема ученика. Упознавање наставника са корацима, принципима и развијање вештина решавања васпитних проблема ученика. Повећање компетенције за појачани васпитни рад са учеником, групом, одељењем. Тимско решавање проблема у спречавању вршњачког насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника да стекну, успоставе међусобно поверење са ученицима и родитељима.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници лако препознати проблеме ученика, бити методички оспособљени да примењују нове облике, методе и технике васпитног рада са ученицима. Наставници ће ефикасније решавати васпитне и друге проблеме – злостављања и занемаривања ученика и лакше ће превентивно деловати. Успоставиће бољу међусобну комуникацију, као и комуникацију са ученицима, па самим тим имаће и више међусобног поверења са ученицима и родитељима, који су битни фактори васпитног деловања.

 • 1. дан
  • Проблеми васпитања ученика
  • Пауза
  • Поступци и начини васпитног рада са ученицима-кораци
  • Пауза
  • Васпитни проблеми ученика од 1. до 4. разреда основне школе или 1. и 2. разреда средње школе 1. део
  • Пауза
  • Васпитни проблеми ученика од 1. до 4. разреда основне школе или 1. и 2. разреда Средње школе 2.део
 • 2. дан
  • Решавање конфликата – поступци
  • Пауза
  • Међусобно поверење ученика и наставника
  • Пауза
  • Васпитни проблеми ученика од 5. до 8. разреда ОШ или 3. и 4. разреда СШ 1. део
  • Пауза
  • Васпитни проблеми ученика од 5. до 8. разреда или 3. и 4. разред СШ 2. део
  • Заједнички проблеми ученика, наставника и родитеља
  • Насиље у школи

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику je 2 500 динара. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава програм, радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћује.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Никола Тесла", Скела Слободан Малушић, Милка Бошков 29 3.71
2 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот Слободан Малушић 16 3.97
3 Школа за нове технологије "Политехника", Аутопут 18, Земун Слободан Малушић, Зорица Панић 30 3.32
4 ОШ "Надежда Петровић", 10. октобра 54, Велика Плана Слободан Малушић, Милка Бошков 28 3.67
5 ОШ "Марко Орешковић", Отона Жупанчића 30, Нови Београд Слободан Малушић, Зорица Панић 18 3.94
6 Карловачка гимназија, Трг Б. Радичевића 2, Сремски Карловци Слободан Малушић, Зорица Панић 18 3.97
7 Школа за основно и средње образовање "Свети Сва", Милије Станојловића 30, Умка Слободан Малушић 15 3.9

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.78