Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Каталошки број програма: 36  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење знања и вештина запослених у васпитно-образовним установама за препознавање и разумевање појаве насиља на друштвеним мрежама са крајњим циљем адекватне интервенције и превенирања ситуација насиља и креирања толерантног окружења

- Усвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља на друштвеним мрежама, учесталости и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља на друштвеним мрежама - Сензибилизација наставника и стручних сарадника за препознавање и процену вршњачког насиља на друштвеним мрежама - Упознавање са могућностима превенције и усвајање вештина за рад на превенцији вршњачког насиља на друштвеним мрежама, - Унапређивање знања о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање - Усвајање метода и техника за рад са ученицима са циљем усвајања ненасилних облика комуникације

- Учесници успешније препознају облике вршњачког насиља на друштвеним мрежама, као и факторе ризика за њихов настанак - Учесници су спремнији за правовремену интервенцију у спречавању испољених облика вршњачког насиља на друштвеним мрежама као и за примену програма превенције - Учесници су спремнији за адекватну примену мера које су предвиђене Правилником о протоколу поступања у установи - Учесници су спремнији да кроз промоцију ненасилних видова комуникације креирају толерантну атмосферу

 • 1. дан
  • Вршњачко насиље
  • Пауза
  • Вршњачко насиље на друштвеним мрежама
  • Пауза
  • Поступање у ситуацијама вршњачког насиља на друштвеним мрежама
  • Пауза
  • Превенција вршњачког насиља на друштвеним мрежама

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 30 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.95