Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Каталошки број програма: 578  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево; Биљана Тодоровић, ОШ „Бранко Радичевић”, Лугавчина

Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево; Биљана Тодоровић, ОШ „Бранко Радичевић”, Лугавчина; Весна Милетић, специјалиста менаџмента у образовању, пензионер од 30. 10. 2017.

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапрђивање наставничких компетенција,за коришћење иновативног,практичног, тематског, интердисциплинарног приступа планирању наставног процеса

Допринос развоју способности учесника/ца да разумеју, креирају и имплементирају практичне задатке којима ће подржавати тематско планирање наставе у својој школи и проналазити ефикасне начине сарадње са другим наставницима/цама. Оспособљавање учесника/ца за подстицање и развијање различитих менталних процеса ученика и омогућавање лакшег стицања функционалних знања,коришћењемтематског, интегративног приступа настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Планирање наставе Активности при планирању и реализација тематске недеље Израда скице сценарија тематског дана Примери припрема тематског дана Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику