Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Каталошки број програма: 326  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Снежана Илић, дипломирани психолог, ОШ „Десанка Максимовић“ Футог; Душица Половина, мастер психолог, Дом ученика средњих школа "Бранково коло"

Снежана Илић, дипломирани психолог, ОШ „Десанка Максимовић“ Футог; Душица Половина, мастер психолог, Дом ученика средњих школа "Бранково коло"

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Едукација и оснаживање запослених у просвети вештинама ефикасног управљања стресом и непријатним емоцијама у циљу превенције менталног здравља и спречавања синдрома сагоревања на послу.

Стицање потребних знања о стресу и синдрому сагоревања на послу. Идентификација извора, показатеља и последица и стреса, као и препознавање фактора ризика за појаву синдрома сагоревања на послу. Овладавање различитим, практичним стратегијама, вежбама и техникама ефикасног управљања стресом и непријатним емоцијама. Едукација и оснаживање за развој личне стратегије превладавања стреса и непријатних емоција препознавањем већ постојећих и усвајањем нових, конкретних метода, начина и техника. Оснаживање за пружање подршке и помоћи деци/ученицима када се суочавају са стресом и непријатним емоцијама. Јачање личних стратегија и капацитета за самопомоћ у сврху ефикасног управљања персоналним и професионалним стресом.

Након обуке полазници семинара ће бити едуковани да идентификују изворе, последице и показатеља стреса, као и да на време препознају факторе ризика и почетне симптоме синдрома сагоревања на послу. Биће, такође, обучени да примењују конкретне стратегије, вежбе и технике ефикасног управљања стресом и непријатним емоцијама. Израђен лични акциони план за ефикасно управљање стресом и превенцију синдрома сагоревања на послу представљаће важан део личних и професионалних капацитета за самопомоћ и самонегу. Едуковани и оснажени за ефикасно управљање стресом и са већим личним капацитетима за самопомоћ, просветни радници ће бити и већа подршка једни другима и деци/ученицима у стресним и непријатним ситуацијама.

 • 1. дан
  • Одређивање нивоа синдрома сагоревања на послу и идентификација најприсутнијих показатеља стреса
  • Комплексност улоге просветног радника и синдром сагоревања
  • Најчешћи извори стреса код просветних радника и управљање њима
  • Стрес и синдром сагоревања на послу код запослених у просвети
  • Когнитивно-бихејвиоралне технике и стратегије управљања стресним и непријатним ситуацијама
  • Технике свесног доживљавања садашњег тренутка (мајндфулнес) у очувању менталног здравља
  • Самопроцена личних капацитета за самонегу
  • Самосаосећајни говор као стратегија за самопомоћ
  • Израда личног акционог плана за ефикасно управљање стресом и превенцију сагоревања на послу
  • Оснажен просветни радник за ефикасно управљање стресом најбоља је подршка детету/ученику под стресом
  • Резимирање и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 30 учесника је 75.000 динара (или 2.500 динара по учеснику, уколико група има мање од 30, а обавезно 15 или више учесника). У цену су урачунати штампани материјал за учеснике семинара, радни материјал за рад на семинару, хонорари ауторки/реализаторки, порез, административно-технички трошкови и путни трошкови уколико се обука организује на удаљености до 100 км од Новог Сада.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Свети Сава", Трг братства јединства 22, Бачка Паланка Снежана Илић, Душица Половина 29 3.96
2 ОШ "Десанка Максимовић", Футог, Царице Милице 1 Снежана Илић, Душица Половина 30 3.94
3 Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2а, Нови Сад Снежана Илић, Душица Половина 30 3.93
4 Основна школа "Десанка Максимовић", Шесте Личке дивизије 32, Пожаревац Снежана Илић, Душица Половина 30 3.95
5 Дом ученика Сомбор, Стапарски пут 1а, Сомбор Снежана Илић, Душица Половина 24 3.99
6 Дом ученика средњих школа "Бранково коло", Епископа Висариона 3, Нови Сад Снежана Илић, Душица Половина 30 3.9
7 Гимназија и економска школа ''Јован Јовановић Змај'', Сомборска број 18, Оџаци Снежана Илић, Душица Половина 21 3.79
8 Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а, Београд Снежана Илић, Душица Половина 30 3.98
9 Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а, Београд Снежана Илић, Душица Половина 29 3.82

Укупно учесника: 253 | Просечна оцена: 3.92