Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Каталошки број програма: 686  

Не

Монтесори друштво Србије, Антона Ашкерца 3., 24000 Суботица, montesorisr@tippnet.rs, 024646411, 0638886938, 024646411

Ержебет Бедросиан, bedrosian.erzebet@gmail.com, 024646411, 0638886938, 024646411

Ержебет Бедросиан, специјалиста предшколске педагогије, ПУ „Наша радост„ Суботица

Ержебет Бедросиан, специјалиста предшколске педагогије, ПУ „Наша радост„ Суботица; Дајана Шимић, специјалиста струковни васпитач за физичко васпитање, ПУ „Наша радост„ Суботица

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање учесника са Монтесори методом и могућностима њене сегментарне примене у педагошкој пракси.

Развијање стваралачког потенцијала васпитача за индивидуализовани рад и индивидуализацију рада; Упознавање са карактеристикама развојног Монтесори материјала и разумевање њихових директних и индиректних циљева за свеобухватан развој детета; Практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима; Развијање стваралачког потенцијала учесника за прављење нових дидактичких материјала за самосталан рад или за рад деце у малим групама; Развијање способности поматрања понашања и уочавање стилова учења детета у раду са материјалима.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Теоријске основе Монтесори педагогије Компатибилност основних полазишта Општих основа програма и Монтесори педагогије. Реализација садржаја из области развоја говора по принципима Монтесори методе и применом Монтесори Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника 2. дан Реализација садржаја из области развоја математичких појмова по принципима Монтесори методе и примена Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника Реализација садржаја из области упознавања природне и друштвене средине по принципима Монтесори методе Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 12

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Монтесори друштво Србије, ул. Нишка 44., Београд, Врачар Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 11 3.98
2 ПУ "Универзум", Булевар Михајла Пупина 165/а, Нови Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 18 3.99
3 ДВ "Дечија радост", Змај Јовина 61., Ириг Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.98
4 Агенција "Happymamma", Нишка 44., Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 9 4
5 ПУ "Звездара", Устаничка 194а, Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.94
6 "Смарт еду центар", ул. Партизанска 14/3, Суботица Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 22 3.98
7 Дечји вртић "Снежана", Златне греде 7., Сента Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.95
8 ПУ "Наше дете", Колашинских Кнежева ББ, Зубин поток Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.97
9 Монтесори друштво Србије, Синђелићева 1а/1, Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 5 4

Укупно учесника: 185 | Просечна оцена: 3.98