У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Каталошки број програма: 151  

Не

Наставничко удружење - Љиг, Светог Саве 22а 14240 Љиг, nulj.ljig@gmail.com, 0143445347, ,

Ана Гошњић, a.gosnjic@gmail.com, 0143445347, 0641980929,

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић”; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић”

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић”; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић”

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање сарадње школе и породице у борби против насиља оснаживањем наставника за примену радионица на родитељским састанцима на тему насиља и заједничко решавање проблемских ситуација насиља из праксе

Упознавање са друштвеним контекстом савремене школе и његовим утицајем на сарадњу са породицом и на решавање проблема насиља; Стицање знања о принципима и облицима успешне сарадње школе и породице; Оснаживање наставника за едуковање родитеља о врстама насиља, како их препознати и како реаговати; Сагледавање значаја информисања родитеља о процедурама у интервенисању у случајевима насиља; Сагледавање предности употребе радионица на родитељским састанцима за решавање проблемских ситуација насиља из праксе и утврђивање заједничке стратегије деловања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Друштвени контекст сарадње школе и породице Ефикасна и ефектна сарадња школе и породице Насиље – облици и процедуре за реаговање Израда сценарија за родитељске састанке радионичарског типа на тему насиља

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 учесника 1.200,00 динара; Цена по полазнику за групу од 21 до 25 учесника 1.500,00 динара; Цена по полазнику за групу од 15 до 20 учесника 2.100,00 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Дучић", Прерадовићева 6, Петроварадин Марина Павловић, Наташа Турунташ 25 3.9
2 ОШ "Прељина", Драгана Бојовића 31, Прељина Марина Павловић, Наташа Турунташ 23 3.92
3 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Марина Павловић, Наташа Турунташ 30 3.92
4 ОШ "Иво Андрић", Прањани Марина Павловић, Наташа Турунташ 29 3.93
5 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Марина Павловић, Наташа Турунташ 29 3.91
6 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Марина Павловић, Наташа Турунташ 30 3.84

Укупно учесника: 166 | Просечна оцена: 3.9