Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Каталошки број програма: 229  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314 , 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, Дипломирани дефектолог, ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика,Нови Сад; Драгана Станисављевић, дипломирани дефектолог - олигофренолог, ШОСО ,,Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад

Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, Дипломирани дефектолог, ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика,Нови Сад; Драгана Станисављевић, дипломирани дефектолог - олигофренолог, ШОСО ,,Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање компетенција наставника и васпитача у раду са ученицима/децом са сметњама из спектра аутизма кроз имплементацију визуелних стратегија

Упознавање са карактеристикама функционисања деце која имају сметње из спектра аутизма. Усвајање принципа комуникације. Информисање о значају и примени визуелних стратегија у раду са децом са сметњама из спектра аутизма за развој комуникацијских и социјалних вештина. Представљање конкретних средстава и материјала као вид хорзонталне подршке.

Учесници знају на који начин функционишу деца са сметњама из спектра аутизма и у односу на то развијају стратегије прилагођавања окружења. Успостављају адекватан однос са дететом/ учеником применом стечених знања о принципима за развијање комуникације. Користе и израђују визуелна средства и материјале како би олакшали функционисање деце/ученика са сметњама из спектра аутизма у школском окружењу. Подстичу све актере у наставном процесу као и родитеље да користе визуелне технике са циљем оснаживања личности ученика и постизања већег ефекта.

  • 1. дан
    • 1. Aутистични спектар
    • 2. Комуникација и принципи развијања комуникације
    • 3. Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације
    • 4. Технике у оквиру визуелних стратегија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3500,00 дин.(нето) Цена укључује: присуствовање програму; електронски материјал, послужење (кафа, сок, чај, сендвич). У цену нису укључени путни трошкови и смештај за реализаторе у случају да се програм реализује у другој установи, на другој локацији.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Бранко Радичевић",ул. Црвене Армије 142,Смедерево Светлана Теодоровић, Милица Марић, Драгана Станисављевић 30 3.87
2 Eдукативни центар"Глас,говор и језик",ул.Димитрија Туцовића 149а,Ужице Светлана Теодоровић, Милица Марић, Драгана Станисављевић 25 3.99
3 ŠOSO ,,Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad Светлана Теодоровић, Драгана Станисављевић 19 3.99
4 ŠOSO ,,Ivo Lola Ribar" , Dositejeva 5, Kraljevo Светлана Теодоровић, Драгана Станисављевић 24 4

Укупно учесника: 98 | Просечна оцена: 3.96