Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 298  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Александра Николић, Машинско-електротехничка школа Бор; Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”; Иван Милутиновић, Машинско-електротехничка школа Бор; Александра Ристић, Машинско-електротехничка школа Бор; Горан Геров, Техничка школа, Књажевац

Александра Николић, Машинско-електротехничка школа Бор; Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”; Иван Милутиновић, Машинско-електротехничка школа Бор; Александра Ристић, Машинско-електротехничка школа Бор; Горан Геров, Техничка школа, Књажевац

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање основних знања о web дизајну, као и усавршавање постојећег знања, кроз основне кораке у примени HTML-a и CSS-a. Самостална израда интернет страница кроз вежбања, даје полазницима могућност квалитетније припреме материјала за наставу.

Упознати наставника са основама из области веб дизајна, Упознати наставнике сa језицима за веб дизајн, Оспособити наставнике да користе HTML у настави, Оспособити учеснике да израђују једноставне веб странице, Оспособити наставнике да дизајнирају веб странице путем CSS-a, Оспособити наставнике да припреме и реализују часове веб програмирања и дизајна, Оспособити наставнике да проверавају постигнућа својих ученика на часовима веб програмирања

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. недеља Основно о HTML-у 2. недеља Текстуални и мултимедијални садржај у HTML-у 3. недеља HTML и CSS (Cascading Style Sheets) 4. недеља Израда Web страна и постављање на сервер Анализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александра Николић, Александра Ристић 34 3.93
2 Александра Николић, Александра Ристић 23 3.93
3 Александра Николић, Александра Ристић 17 3.95
4 Александра Николић, Александра Ристић 48 3.95
5 Александра Николић, Александра Ристић 23 3.96
6 Александра Николић, Александра Ристић 16 3.96
7 Александра Николић, Александра Ристић 10 3.97
8 Александра Николић, Иван Милутиновић, Александра Ристић 37 3.99
9 Александра Николић, Иван Милутиновић, Александра Ристић 12 3.97
10 Иван Милутиновић, Александра Ристић 4 4
11 Иван Милутиновић, Александра Ристић 41 4
12 Иван Милутиновић, Александра Ристић 16 3.98
13 Иван Милутиновић, Александра Ристић 13 3.97
14 Иван Милутиновић, Александра Ристић 13 3.96
15 Иван Милутиновић, Александра Ристић 10 3.97
16 Иван Милутиновић, Александра Ристић 18 3.98
17 Иван Милутиновић, Александра Ристић 26 3.98
18 Иван Милутиновић, Александра Ристић 16 3.96

Укупно учесника: 377 | Просечна оцена: 3.97