Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Каталошки број програма: 571  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”

Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског , Ваљевска гимназија; Весна Шапоњић, Дипломирани педагог, МПНТР-Пројекат „ Инклузивно предшколско васпитање ; Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање компетенција ученика, наставника, стручних сарадника и директора за самоевалуацију у области настава и учење.

Стицање знања и вештина о самоевалуацији у области настава и учење; Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави и учењу; Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције; Упознавања са методама и техникама самоевалуације које се могу применити свакодневно у настави и учењу; Уочавање одговорности ученика и наставника за самоевалуацију у настави и учењу.

Очекујемо да ће наставници имати више знања и да ће бити оспосбљени за примену самоевалуације у области настава и учење. Наставници ће боље разумети повезаности планирања наставе и самоевалуције што ће директно утицати на промену њиховог досадашњег искуства и сазнања о самоевалуацији и улози ученика у процесу самоевалуације. Наставници ће иницирати различите активности за планирање и реализацију самоевалуације у настави и учењу. Наставници ће знати како да укључе ученике у поступке самоевалауције сопственог рада и како да воде евиденцију о самоевалуцији у припреми за наставни час.

  • 1. дан
    • 1. Самоевалуација –појам
    • 2. Улога наставника и ученика у процесу самоевалуације
    • 3. Како развијати самоевалауцију- самопроцену у школској средини?
    • 4. Примена самоевалауције у свакодневном раду

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику која укључује похађање семинара, потрошни и радни материјал на семинару, израду штампаних сертификата за учеснике и достављање на адресу школе, слање предрачуна, рачуна и стављање на централни регистар фактура,путне трошкове и смештај за водитеље по потреби и хонораре за водитеље,

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа ,,Сава Шумановић”, Добановачки пут 107, Алтина, Земун Маја Врачар, Гордана Миловановић 27 3.9
2 ОШ "Ђура Јакшић" , ул. Српских просветитеља бр 7, Јелашница Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 24 4
3 Трговинска школа, Мајаковског 2, Ниш Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 29 3.98
4 ОШ ,,Стеван Синђелић” Каменица бб, Ниш Бисерка Светозаревић 20 3.96
5 ОШ ,,Светислав Мирковић Ненад”, Мала Плана бб, Мала Плана Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 22 4
6 Основна школа Душан Радовић, Ђердапска 45, Ниш Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 30 4
7 ,,Саобраћајно-техничка школа 12 фебруар”, Београдска 22, Ниш Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 28 3.92
8 ОШ " Јастребачки партизани", ул. Цара Лазара бб, Мерошина Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 28 3.97
9 ОШ "Милан Ракић" ул. Димитрија Туцовића 50, Медошевац Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 22 3.98
10 ОШ "Надежда Петровић" село Сићево, Нишка Бања Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 25 3.94
11 СШ ,,Душан Тривунац - Драгош", Гордане Тодоровић 2, Сврљиг Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 27 3.79
12 Основна школа „Добрила Стамболић“, Радетова 25, Сврљиг Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 27 3.96
13 Основна школа „Мирослав Антић“, Књажевачка156, Ниш (Пантелеј) Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 29 4
14 Основна школа „Мирослав Антић“, Књажевачка 156, Ниш (Пантелеј) Гордана Миловановић, Бисерка Светозаревић 29 4

Укупно учесника: 367 | Просечна оцена: 3.96