Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Каталошки број програма: 52  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности детета и ученика код васпитача и наставника у правцу усвајања ефикасних и конструнктивних приступа дисциплиновању због стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета и ученика.

-Оснаживање компетенција и стицање знања, посебно у односу на утицај породичне динамике на емоционални и социјални развој, у циљу бољег разумевања проблема у понашању код деце и ученика код којих је потребан појачан васпитни рад. -Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина ефикасног дисциплиновања у складу с важећим прописима. -Унапређење социјалних и комуникацијских вештина од значаја за конструктивно решавање дисциплинских проблема и управљање негативним емоцијама. -Стицање знања о врстама и значају невербалне комуникације у ситуацијама дисциплиновања. -Оснаживање компетенција за управљање групом одн. одељењем. -Стицања знања и вештина за решавање проблемских ситуација у ситуацијама дисциплиновања.

- Учесници су оспособљени за примену когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању негативним емоцијама у ситуацијама када је неопходно дисциплиновање, као и у примени адекватних невербалних понашања и у управљању групом. - Учесници су оспособљени за боље разумевање значаја и утицаја породичне динамике и васпитних стилова на емоционални и социјални развој детета, као и на појаву проблема у понашању код детета и ученика са којима је потребан појачан васпитно-образовни рад.

 • 1. дан
  • Породица, утицај васпитних стилова и породичне динамике на проблеме у понашању код детета
  • Пауза
  • Проблеми у понашању код детета и ученика
  • Пауза
  • Примена когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању негативним емоцијама при дисциплиновању
  • Пауза
  • Проблемске ситуације из праксе везане за ситуације дисциплиновања – радионичарски део

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Змај Јова Јовановић", Мештровићева 19, Београд Биљана Михаиловић, Љиљана Игњатовић 27 3.96
2 OŠ Dragan Marinković,, Kraljevo, Adrani bb, Биљана Михаиловић, Љиљана Игњатовић 30 3.95
3 ОШ "Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд Биљана Михаиловић, Љиљана Игњатовић 21 4
4 ОШ "Олга Петров", Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9 Биљана Михаиловић, Љиљана Игњатовић 30 4
5 ПУ "Галеб", Извидничка 17, Петровац на Млави Љиљана Игњатовић, Драгана Иванчевић Бумбић 28 3.75

Укупно учесника: 136 | Просечна оцена: 3.93