Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Каталошки број програма: 311  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Наташа Николић, магистар, ОШ „Вељко Дугошевић“, Браничево; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, /

Наташа Николић, магистар, ОШ „Вељко Дугошевић“, Браничево; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, /; Огњен Станковић, мастер, Тренинг студио „Академик“

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
наставник у школи за образовање одраслих - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стицање знања о савременим методама чувања и унапређивања физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног здравља ученика и свих одраслих који учествују у васпитно- образовном раду.

Развијање свести о одговорности одраслих за здравље деце; Стицање знања о основним физичким, психичким, емотивним, полним и социјалним карактеристикама деце у периоду раста и развоја; Усвајање знања о стицању навика здравог живота у породици и школи учењем најважнијих принципа; Усвајање знања о могућностима пропагирања здравог живота у наставним и ваннаставним активностима у сарадњи са породицама и друштвеном средином; Усвајање нових метода и поступака очувања здравља, превазилажења евентуалних проблема и проналажења изузетног својства; Унапређивање потенцијала применом нових метода и поступака, стицањем нових навика у животу, раду и стваралаштву.

Како се здравственом васпитању на свим нивоима у образовном процесу посвећује мало пажње очекујемо да ће начин презентације програма подстаћи учеснике да примене нове методе и поступке најпре у личном развоју и личним примером и применом наученог, кроз игру утичу и на унапређивање здравља деце. Програм је применљив у свим областима васпитно-образовног рада тако да учесници могу утицати и на јачање виталности деце, омладине и одраслих.

 • 1. дан
  • Значај физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног васпитања у наставном процесу
  • Пауза
  • Мудрост живљења
  • Пауза
  • Синтеза духа и тела – примена нових метода и поступака у циљу јачања здравља и виталности
  • Пауза
  • Стратегија развоја детета
 • 2. дан
  • Све се учи све се вежба
  • Пауза
  • Моћ похвале
  • Пауза
  • Човек и човечица
  • Пауза
  • Мој хоби
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Котизација по учеснику је 2.500,00 динара Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава програм, радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују