Емоционална интелигенција као фактор заштите и унапређења менталног здравља

Каталошки број програма: 259  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Светлана Дотлић, дипломирани психолог, МО,ВМЦ Карабурма

Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, НВО Атина

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развој компетенција васпитача и наставника из области емоционалне регулације,комуникације и социјалних односа. Заштита и унапређење менталног здравља, јачање комуникацијских вештина,побољшање међуљудских односа,превенција насиља

- Стицање основних знања о емоционалној интелигенцији као фактору резилијентности - Развијање свести о емоционалној интелигенцији као личној компетенцији (јачање перцепције,саморазумевања и прихватања сопствених емоција, управљање емоцијама) - Развијање свести о емоционалној интелигенцији као друштвеној компетенцији (развијање способности да разумемо осећања других,утичемо на побољшање квалитета међуљудских односа,користимо ефикасне методе за побољшање комуникације,превенирамо агресивно и насилничко понашање) - Јачање индивидуалних снага упознавањем са приступима,методама,техникама контроле емоција и тренинга социјалних вештина Усвајање метода и техника за рад са децом и ученицима са циљем усвајања ненасилних облика комуникације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Емоционална интелигенција – колики ми је ЕQ? Емоционална интелигенција као друштвена компетенца Повезаност мисли, емоција и понашања Емоционална интелигенција и реаговање у захтевним и кризним ситуацијама

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ниш Татјана Стојановић, Јелка Петковић-Ђурић 21 3.98
2 Обреновац Татјана Стојановић, Јелка Петковић-Ђурић 26 4

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 3.99