Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Каталошки број програма: 123  

Не

ПУ Полетарац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.13 , poletarac.pazova@gmail.com, 022310565, 062565144, 022310565

Јелена Дајовић, jdajovic@yahoo.com, 022310565, 062565144, 022310565

Јелена Дајовић, дипломирани педагог, Предшколска установа Полетарац; Весна Аргакијев, дипл. педагог, специјалиста медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд

Јелена Дајовић, дипломирани педагог, Предшколска установа Полетарац; Весна Аргакијев, дипл. педагог, специјалиста медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање самопоуздане (асертивне) комуникације

1. Усвајање знања о асертивним вештинама комуникације 2. Освешћивање на личном нивоу 3. Примена асертивне комуникације, као модела ненасилне комуникације, у функцији учења толеранције од детињства

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Представљање, уводни део обуке Дефинисање појмова асертивност, пасивност и агресивност Асертивно, пасивно или агресивно понашање – вежба (освешћивање на личном нивоу)пауза Дефинисање подручја неасертивности; Асертивна мрежа – вежба Прихватање својих права и права других пауза Типови асертације Асертивно реаговање у непријатној ситуацији користећи одговарајући тип асертивног одговора пауза Манипулација Препознавање манипулације – вежба Асертивно упућивање и прихватање похвале и критике Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 П.У. "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11, Краљево Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 30 3.94
2 ПУ Полетарац, ДВ Центар, Вељка Дугошевића 144,Рума Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 30 3.92
3 ПУ "Н. Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 30 3.87
4 П.У. Бубамарица, Живка Петровића 43, Земун Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 24 3.97
5 ПУ Панда, Бистричка 28, Београд Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 12 3.92

Укупно учесника: 126 | Просечна оцена: 3.92