Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Каталошки број програма: 104  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија

Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Маријана Тадић, мастер психолог, Установа за децу и младе са аутизмом Шабац; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање свести о изузетном значају невербалне комуникације чији различити модалитети и знакови које користимо било спонтано или намерно у радном окружењу могу утицати успешно/неуспешно на васпитни рад са децом и сарадњу са родитељима и колегама

- Стицање и проширивање знања о невербалној комуникацији и њеном утицају на социјалну средину - Освешћивање спонтаних знакова у свом невербалном комуницирању са околином - Упознавање са функцијама невербалне комуникације и могућностима коришћења намерних знакова - Унапређивање ефикасности васпитно oбразовног рада са децом кроз адекватне невербалне комуникацијске вештине - Унапређивање рада и сарадничког односа са родитељима и колегама путем коришћења невербалних комуникацијских знакова у ту сврху - Оснаживање компетенција за евалуацију невербалних порука битних актера васпитно-образовног процеса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Човек повремено говори, али непрестано саопштава Пауза 2. Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже да постигнем оно што желим у социјалном окружењу? Пауза 3. Невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса Пауза 4. Невербална комуникација у функцији сарадње

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Маја Матејић, Маријана Тадић 28 3.96
2 Смедерево Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.95
3 Бор Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.97
4 Београд Маја Матејић, Маријана Тадић 29 3.87
5 Бујановац Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.95
6 Бујановац Андријана Влачић, Марина Поповић 30 3.97
7 Косовска Митровица Маја Матејић, Маријана Тадић 29 3.97
8 Младеновац Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.97
9 Младеновац Андријана Влачић, Марина Поповић 30 3.97
10 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.97
11 Београд Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.96
12 Београд Маја Матејић, Маријана Тадић 2 3.95

Укупно учесника: 328 | Просечна оцена: 3.96