Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Каталошки број програма: 172  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059 , 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 0244874733, 0648062059, 0244874733

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање просветних радника за препознавање и суочавање са синдромом сагоревања и предупређивање досадашњих начина реаговања.

• Упознавање просветних радника са појмом синдрома сагоревања, симптомима и факторима који утичу на њега. • Унапређивање професионалних вештина просветних радника за примену здравих стилова живота у личном и професионалном развоју • Упознавање просветних радника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама. • Унапређивање професионалних вештина просветних радника за прихватање и контролисање синдрома сагоревања као последице стреса на послу

По завршетку обуке просветни радници ће бити оспособљени да се суоче са синдромом сагоревања као последицом стреса на послу, да примене научене технике и у другим стресним ситуацијама и свакодневници убрзаног и отуђеног темпа живота, како у приватном тако и у професионалном животу и развоју.

 • 1. дан
  • Стрес – феномен савременог живота
  • Пауза за освежење
  • Сагоревамо ли на послу?
  • Пауза за ручак
  • Здрави стилови живота
  • Пауза за освежење
  • Сагоревање на послу – изазов за развој

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 3.000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 29 3.73
2 ОШ" Јован Јовановић Змај" Зрењанин Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.96
3 ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.91
4 Средња медицинска школа, Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.86
5 Музичка школа "Милоје Милојевић" Крагујевац Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.98
6 Предшколска установа "Милица Ножица" Ваљево, Владе Даниловића 9 Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.95
7 Предшколска установа "Полетарац" Сечањ Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.98
8 ШОСО "Вукашин Марковић", Јанка Веселиновића бб, Крагујевац Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.95
9 Економска средња школа "Боса Милићевић" Ђуре Ђаковића 21. Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.92
10 Предшколска установа "Чарплија" Вршац Бранка Граховац, Бранка Бешлић 27 3.94
11 ОИСШ "Др Светомир Бојанин", Ивана Горана Ковачевића 14, Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.93
12 Предшколска установа "Галеб" Петровац на Млави, Извидничка 17. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.9
13 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Београд Бранка Граховац, Бранка Бешлић 26 3.9
14 Средња школа "иван Сарић" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 22 3.61
15 Средња школа "Иван Сарић" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 21 3.74

Укупно учесника: 411 | Просечна оцена: 3.88