Грађанским васпитањем против опасности на интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 331  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Проширивање знања наставника о информацијама, манипулацији и безбедности на интернету и обучавање наставника за оспособљавање ученика за одговорно, безбедно, исправно коришћење друштвених мрежа и интернета у служби забаве и образовања.

Стицање основних знања о информацијама, вестима, важности информисања. Идентификовање опасности и дезинформација на интернету. Стицање вештине препознавања лажних вести, лажних корисничких профила на друштвеним мрежама, различитих облика манипулације на интернету. Овладавање алатима за идентификовање опасности и заштиту од опасности на друштвеним мрежама и интернету. Развијање личне одговорности и солидарности ученика на друштвеним мрежама и интернету. Пружање помоћи и подршке наставницима и стручним сарадницима у обучавању и оснаживању ученика у разумевању, идентификовању и заштити од опасности и одговорном понашању на друштвеним мрежама и интернету.

Након завршене обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: - Разликују проверене и лажне информација и вести, разумеју начине идентификовања лажних вести и спречавају њихово ширење; - Познају права и обавезе свих учесника на друштвеним мрежама и корисника интернета; - Користе вештине и алате за заштиту од опасности на интернету; - Науче ученике за разумевање, идентификовање и заштиту од опасности на интернету; - Реализују радионице са својим ученицима у школи уз које ће их обучити за одговорно, исправно, безбедно понашање на друштвеним мрежама и интернету.

  • 1. недеља
    • Информације и дезинформације
  • 2. недеља
    • Сигурност на интернету

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Катерина Страк, Милена Андријевић 13 3.97
2 Катерина Страк, Милена Андријевић 5 3.98
3 Катерина Страк, Милена Андријевић 4 4
4 Катерина Страк, Милена Андријевић 3 4
5 Катерина Страк, Милена Андријевић 5 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99