Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Каталошки број програма: 51  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих - унапређење знања и социјалних вештина потребних за превенирање, препознавање и поступање у кризним ситуацијама у васпитно- образовним установама.

- Стицање знања о појмовима и врстама кризних ситуација - Стицање знања о најчешћим облицима кризних ситуација у васпитно-образовним установама - Oснаживање компетенција васпитача и наставника у правцу стицања сазнања о психолошким реакцијама у кризи одраслих, деце предшколског узраста, школског узраста и адолсецената - Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у кризним ситуацијама, а ради постизања безбедног окружења за боравак и остваривање васпитно-образовних циљева у установи

- Учесници су оспособљени за препознавање врста, карактеристика и последица кризних ситуација, као и значаја ефикасног поступања и управљања групом у превенирању и поступању у кризним ситуацијама - Учесници су потпуније упознати са постојећим препорукама Министарства просвете и протоколима за поступање у кризним ситуацијама - Учесници су оспособљени за примену когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању емоцијама и понашањем у кризи

 • 1. дан
  • 1. Кризне ситуације
  • Пауза
  • 2. Психолошке реакције у кризним ситуацијама
  • Пауза
  • 3. Реаговање у кризним ситуацијама
  • Пауза
  • 4. Превенција кризних ситуација и превенција ПТСПа

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Интернационални универзитет, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 20 3.95
2 Интернационални универзитет, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар Тамара Баковић Грче, Јованка Хрвачевић 28 3.98
3 ПУ "Наша радост", Радоја Домановића 10, Рача Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 30 3.97
4 ОШ "Жарко Зрењанин", Краља Петра првог 73, Обровац Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 20 3.98
5 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Тамара Баковић Грче, Јованка Хрвачевић 26 3.99
6 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Невена Ловринчевић, Драгана Иванчевић Бумбић 18 3.93
7 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Тамара Баковић Грче, Јованка Хрвачевић 23 3.99
8 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Невена Ловринчевић, Драгана Иванчевић Бумбић 24 3.98
9 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Тамара Баковић Грче, Јованка Хрвачевић 25 3.98
10 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 16 3.78
11 ПУ "Пионир", Вука Караџића 4, Јагодина Тамара Баковић Грче, Јованка Хрвачевић 30 3.97

Укупно учесника: 260 | Просечна оцена: 3.95