Изокренута учионица у хибридној настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 540  

Да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Јелена Кенић, Дипломирани математичар, ОШ “Др Драгиша Мишовић”, Чачак; Аница Тричковић, , ОШ “Топлички хероји”, Житорађа

Ремзо Дестовић , Дипломирани информатича, ОШ „Јован Јованвоић Змај“; Јелена Кенић, Дипломирани математичар, ОШ “Др Драгиша Мишовић”, Чачак; Аница Тричковић, , ОШ “Топлички хероји”, Житорађа

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за припрему и реализацију часа на даљину - креирање лекција, снимање видеа и израду електронских тестова и једноставних презентација, које ће моћи конкретно да примене у наставном процесу.

• информисање наставника о предностима које пружа изокренуте учионица у моделу хибридне наставе; • практично оспособљавање наставника за припрему и креирање видео-лекција уз помоћ графичке табле или алата за израду презентација; • оспособљавање наставника за израду електронских тестова у циљу формативног оцењивања, анализу добијених резултата тестова и статистике у циљу праћења напретка појединих ученика или целог одељења; • практично оспособљавање наставника да направе лекције у виду атрактивних презентација које се лако деле са ученицима, као и креирају колекције часова.

Наставници ће бити у стању да: • увиде предности изокренуте учионице у моделу хибридне наставе; • припреме и креирају видео-лекцију уз помоћ графичке табле или алата за израду презентација • израде електронски тест у циљу формативног оцењивања, анализирају добијене резултате теста и статистику у циљу праћења напретка појединих ученика или целог одељења; • да направе лекције у виду атрактивних презентација које се лако деле са ученицима, као и да креирају колекције часова.

 • 1. недеља
  • Изокренута учионица и хибридна настава
 • 2. недеља
  • Израда лекција и видео записа
 • 3. недеља
  • Формативно оцењивање и израда тестова
 • 4. недеља
  • Израда онлајн презентација
 • 5. недеља
  • Завршни рад

45

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, одржавање платформе и система за учење на даљину, хонорар, трошкови документације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ремзо Дестовић , Јелена Кенић, Аница Тричковић 44 3.93
2 Ремзо Дестовић , Јелена Кенић, Аница Тричковић 36 3.99
3 Ремзо Дестовић , Јелена Кенић, Аница Тричковић 45 3.87
4 Ремзо Дестовић , Јелена Кенић, Аница Тричковић 10 3.86
5 Ремзо Дестовић , Јелена Кенић, Аница Тричковић 28 3.96

Укупно учесника: 163 | Просечна оцена: 3.92