Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Каталошки број програма: 150  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин

Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин, МПН

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стварање услова за тимски рад наставника кроз побољшање комуникације и прихватање сарадње као кључног фактора осигурања квалитета рада у установи

- Покретање нових облика сарадње у установи - Оспособљавање полазника за тимски рад - Идентификовање индивидуалних могућности за допринос тимском раду - Тренинг малих тимова - Упознавање нових могућности заједничког рада и корелације наставних садржаја - Обука за примену комуникацијских вештина у свакодневном раду

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна активност – отварање семинара; представљање водитељског пара, упознавање са учесницима Значај сарадње, корелације наставе и тимског рада у установи Сарадња у оквиру групе и решавање задатка (радионица) Пауза Улоге у тиму пауза Тимски рад у установи Асертивна комуникација пауза Асертивна комуникација – решавање проблемских ситуација Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника 2.200,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ" Десанка Максимовић", Царице Милице 1, Футог Весна Мађаров, Јована Милићев Радишић 25 3.98
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 19 3.98
3 ОШ "Стевица Јовановић", Браће Јовановић 75 Панчево Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 30 3.96
4 техничка школа Зрењанин, Стевице Јовановића 50 Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 30 3.97
5 ОШ "Аца Синадиновић" Тешица (Лоћика) Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 30 3.82

Укупно учесника: 134 | Просечна оцена: 3.94