Алтернативни погон моторних возила

Каталошки број програма: 896  

Не

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Ул. Милеве Марић 10, sprodanovic@yahoo.com, 0631506287, 0658213355, 021499374

Слободан Продановић, sprodanovic@yahoo.com, 021499374, 0631506287, 021499374

Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинствa, Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ

Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинствa, Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ; Драган Рајковић, дипломирани инжењер машинства; Ласло Веребељи, дипломирани инжењер машинства, Средња школа Лукијан Мушицки, Темерин; Љиља Давидов, инжењер електротехнике, Средња техничка школа Сомбор

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника стручних предмета машинске струке са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу

Упознавање полазника семинара са савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која на моторним возилима користе обновљиве изворе енергије и хибридни поогон као потпуни или делимичну замену за фосилна горива. чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника

Наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Алтернативни погон возила Биодизел Биоетанол Хибридни погон возила

25

дана: 1
бодова: 8

1.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Скупштина општине Темерин, Темерин, Новосадска 326 Слободан Продановић, Љиља Давидов 22 3.86
2 Техничка школа ГСП Београд Слободан Продановић, Ласло Веребељи 28 3.74

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.8