Час по мери детета

Каталошки број програма: 218  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш

Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању;примену одговарајућих стилова,стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем

Оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика. Представљање Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју. Примена знања стечених на семинару, креирање базе примера добре праксе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Представљање аутора и учесника Законски оквир инклузивног образовања Педагошки профил Пауза Гарднерова теорија вишеструких интелигенција Пауза Стратегије прилагођавања наставе Пауза Израда сценарија за час са видљивим прилагођавањима Евалуација скупа

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Пирот Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.92
2 Гимназија, Лесковац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 12 3.99
3 ОШ " Дубрава" , Ивана Милутиновића бб, Књажевац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 29 3.91
4 Економска школа, Мајаковског бр.8 Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.89
5 Трговинска школа, Ниш, Мајаковског 2 Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.98
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 16 3.93
7 Средња школа,Нушићева 7, Звечан Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.87
8 ОШ "Радоје Домановић", Светозара Марковића 13, Крагујевац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 14 3.93
9 Техничка школа, ул.Карађорђева 52, Књажевац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 27 3.74

Укупно учесника: 218 | Просечна оцена: 3.91