Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Каталошки број програма: 902  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Светлана Губин, мастер, наставник туристичких предмета, Гимназија Св. Кирило и Методије; Димитровград; Зоран Станковић, дипломирани туризмолог, наставник туристичких предмета, ЕТШ Славка Ђурђевић, Јагодина; Зоран Муљевски, дипл.инг.ел., програмер, Рамонда д.о.о, Ниш

Светлана Губин, мастер, наставник туристичких предмета, Гимназија Св. Кирило и Методије; Димитровград; Зоран Станковић, дипломирани туризмолог, наставник туристичких предмета, ЕТШ Славка Ђурђевић, Јагодина; Зоран Муљевски, дипл.инг.ел., програмер, Рамонда д.о.о, Ниш; Јелена Мирковић, мастер, наставник туристичких предмета, Основна и средња школа са домом ученика Петро Кузмјак; Бојана Миљанић, мастер, професор туристичке групе предмета, Основна и средња школа Петро Кузмјак, Руски Крстур

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавање наставника за хотелско пословање за примену теоријских знања у практичном контексту, применом савремених информатичких достигнућа

1. употреба информатичке технологије у организовању и коришћењу информација у раду рецепције хотела. 2. практична обука наставника за рад на рецепцији Хотела 3. мотивисање ученика кроз избор најпогоднијих примера и интерактивног учења да лакше савладају градиво за хотелско пословање и разумевање процеса рада на рецепцији хотела.

Наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Увод, особине и предности иХИС-а База матичних података као основ фунционисања виртуелног хотела Послови на рецепцији хотела ПРЕ доласка госта – Резервације ПАУЗА Послови на рецепцији хотела ПРИЛИКОМ доласка госта у хотел – Пријем госта у хотел Послови на рецепцији хотела за ВРЕМЕ БОРАВКА госта у хотелу ПАУЗА ЗА РУЧАК Послови на рецепцији ПРИ ОДЛАСКУ госта из хотела Послови везани за остале службе Статистички подаци (извештаји) Контрола рада рецепционера/полазника ПАУЗА Практично вежбање у реалном времену – Најчешћи послови 1, 2. и 3. смене

15

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Зоран Муљевски 5 4
2 Средња школа Мионица,Кнеза Грбовића бб Зоран Муљевски 5 3.98
3 Економско-угоститељско школа " Вук Караџић" , Велика Плана Зоран Муљевски 7 3.61
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Зоран Муљевски 2 4
5 Tehnička škola Požega Зоран Муљевски 9 3.99
6 Угоститељско-туристичка школа Београд Зоран Муљевски 15 3.93
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Зоран Муљевски 2 4
8 Средња школа "Милева Марић" Тител Зоран Муљевски 8 3.94
9 Економско-угоститељска школа "Слободан Минић" Аранђеловац Зоран Муљевски 10 3.97

Укупно учесника: 63 | Просечна оцена: 3.94