Асертивном комуникацијом до успеха

Каталошки број програма: 96  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Весна Узелац, ЕГШ Никола Тесла, Зрењанин

Весна Узелац, ЕГШ Никола Тесла, Зрењанин; Слађана Станков, ЕГШ Никола Тесла, Зрењанин

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање наставника за примену асертивне комуникације као начина изграђивања ауторитета у раду са ученицима, родитељима и колегама

Развијање способности за конструктивно решавање конфликата,редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног, разумевање и прихватање асертивних права, јачање толеранције на непријатност, јачање самопоуздања и одговорности, развијање веће осетљивостии разумевања за друге и развијање комуникацијских и других вештина и развијање способности за асертивно понашање у проблем ситуацијама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Појам асертивности и разумевање предности асертивне у односу на остале стилове комуникације Асертивна права и значај њихове примене у комуникацији Типови асертивне комуникације и асертивне технике за избегавање манипулације Начин упућивања критике и конструктиван начин решавања конфликата Важност похвала за постизање успеха у васпитно-образовном раду Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Балетска школа, Нови Сад, Јеврејска 7 Весна Узелац, Слађана Станков 28 3.89
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Весна Узелац, Слађана Станков 26 3.96
3 Висока пословна школа струковних студија, Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад Весна Узелац, Слађана Станков 30 3.94
4 Основна и средња школа "Мара Мандић" , Цара Душана 34, Панчево Весна Узелац, Слађана Станков 30 4
5 ОШ "Браћа Стефановић", Ђуре Рашкова 70, Неузина Весна Узелац, Слађана Станков 28 3.98
6 ОШ "Радомир Лазић", Милије Батинића 1, Азања Весна Узелац, Слађана Станков 30 3.9
7 ОШ "Јован Цвијић", 7 Јула, Зрењанин Весна Узелац, Слађана Станков 12 3.93
8 Техничка школа "9 мај" Краља Петра 1 број 2 Весна Узелац, Слађана Станков 30 3.97
9 ЕТШ "Кула", Маршала Тита 113, Кула Весна Узелац, Слађана Станков 30 3.96
10 ОШ "Добросав Радосављевић Народ", Мачвански кеј 29, Мачванска Митровица Весна Узелац, Слађана Станков 26 3.89
11 Центар за стручно усавршавање Ужице, Ужице Весна Узелац, Слађана Станков 23 3.95
12 ОШ "20.октобар", Маршала Тита 271, Сивац Весна Узелац, Слађана Станков 28 3.97
13 Правно биротехничка школа Земун Весна Узелац, Слађана Станков 17 3.76
14 Gimnazija "Mihajlo Pupin" Kovačica Весна Узелац, Слађана Станков 23 3.8
15 Центар за образовање Крагујевац Весна Узелац, Слађана Станков 30 3.97
16 ОШ "Милоје Павловић" Милосава Влајића 1, Чукарица, Београд Весна Узелац, Слађана Станков 21 4
17 ОШ "Милоје Павловић" Милосава Влајића 1, Чукарица, Београд Весна Узелац, Слађана Станков 20 3.99
18 Центар за стручно усавршавање Кикинда Весна Узелац, Слађана Станков 11 4

Укупно учесника: 443 | Просечна оцена: 3.94