Савремени облици евалуације у настави хемије

Каталошки број програма: 818  

Не

Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад, infohemija@dh.uns.ac.rs, 0214852720, , 021454065

Душица Родић, dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs, 0214852735, 0642483468,

Мирјана Сегединац, доктор методике наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Душица Родић, доктор методике наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Тамара Рончевић, доктор методике наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Саша Хорват, мастер хемичар, Природно-математички факултет, Нови Сад

Мирјана Сегединац, доктор методике наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Душица Родић, доктор методике наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Тамара Рончевић, доктор методике наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Саша Хорват, мастер хемичар, Природно-математички факултет, Нови Сад

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника хемије за примену нових поступака евалуације ученичког постигнућа

Оспособљавање наставника хемије за конструкцију и примену вишеслојних тестова за идентификацију ученичких мисконцепција у хемији; Оспособљавање наставника хемије за конструкцију и примену системичких задатака за процену смисленог учења; Оспособљавање наставника хемије за дизајн рубрика за процену когнитивне комплексности проблемских задатака у хемији.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Специфичности евалуације ученичког постигнућа у настави хемије Конструкција вишеслојних тестова за идентификацију ученичких мисконцепција у хемији Дизајн системичких задатака у органској хемији Развој рубрика за процену когнитивне комплексности проблемских задатака у хемији Евалуација минипројеката

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Мирјана Сегединац, Душица Родић, Тамара Рончевић, Саша Хорват 21 3.55
2 Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Мирјана Сегединац, Душица Родић, Тамара Рончевић, Саша Хорват 19 3.95
3 Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika „Svilajnac”. Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac Мирјана Сегединац, Душица Родић, Тамара Рончевић, Саша Хорват 24 3.84

Укупно учесника: 64 | Просечна оцена: 3.78