Боља сарадња – безбедније школско окружење

Каталошки број програма: 98  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити компетенцију просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како би школа била безбедније окружење.

Проширивање знања о значају сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже, тј. запослених у школи, са родитељима/старатељима, Центром за социјални рад, Полицијском управом и Здравственим центром у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника за препознавање и превазилажење тешкоћа и застоја у сарадњи. Ефикасније вођење документације и евиденције о сарадњи. Практична примена наученог кроз израду школског плана унапређења сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције насиља, злостављања и занемаривања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Отварање и добродошлица 2. Сарадња школе, родитеља/старатеља и релевантних институција као фактор безбедног школског окружења 3. Препознавање и превазилажење тешкоћа у сарадњи у случајевима насиља, злостављања и занемаривања 4. Вођење евиденције и документације о сарадњи (30 + 15 мин пауза) 5. Школски план унапређења сарадње унутар установе, са родитељима и релевантним институцијама 6. Затварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 29 4
2 ШОМО '' Душан Сковран'', Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1 Светлана Алексић, Јелица Јелица 16 3.94
3 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Стопања бб Светлана Алексић, Јелица Јелица 29 3.98
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 25 3.94
5 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 28 4
6 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Јелица 30 3.97
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Јелица 23 4
8 ОШ ''Кнегиња Милица'' Доњи Рибник Светлана Алексић, Јелица Јелица 16 3.93
9 ОШ ''Кнегиња Милица'' Доњи Рибник Светлана Алексић, Јелица Јелица 15 3.99
10 ОШ ''Анте Богићевић'' Лозница Светлана Алексић, Снежана Рајковић 29 3.88
11 ОМШ ''Миленко Живковић'' Параћин Снежана Рајковић, Јелица Јелица 24 3.97
12 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Јелица Јелица 12 3.98
13 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Светлана Алексић, Снежана Рајковић 19 3.94

Укупно учесника: 295 | Просечна оцена: 3.96