Боља сарадња – безбедније школско окружење

Каталошки број програма: 98  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити компетенцију просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како би школа била безбедније окружење.

Проширивање знања о значају сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже, тј. запослених у школи, са родитељима/старатељима, Центром за социјални рад, Полицијском управом и Здравственим центром у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника за препознавање и превазилажење тешкоћа и застоја у сарадњи. Ефикасније вођење документације и евиденције о сарадњи. Практична примена наученог кроз израду школског плана унапређења сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције насиља, злостављања и занемаривања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Отварање и добродошлица 2. Сарадња школе, родитеља/старатеља и релевантних институција као фактор безбедног школског окружења 3. Препознавање и превазилажење тешкоћа у сарадњи у случајевима насиља, злостављања и занемаривања 4. Вођење евиденције и документације о сарадњи (30 + 15 мин пауза) 5. Школски план унапређења сарадње унутар установе, са родитељима и релевантним институцијама 6. Затварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 29 4
2 ШОМО '' Душан Сковран'', Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1 Светлана Алексић, Јелица Јелица 16 3.94
3 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Стопања бб Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Јелица 29 3.98

Укупно учесника: 74 | Просечна оцена: 3.97