ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Каталошки број програма: 14  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Слободан Малушић, специјалиста педагогије

Слободан Малушић, специјалиста педагогије; Милка Бошков, професор педагогије, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Зорица Панић, дипломорани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција наставника за успешно решавање васпитних проблема ученика путем стицања адекватних знања, вештина, техника и повећања осетљивости за рад са ученицима који показују проблеме у понашању.

Препознавање и процена сложености васпитних проблема ученика. Упознавање наставника са корацима, принципима и развијање вештина решавања васпитних проблема ученика. Повећање компетенције за појачани васпитни рад са учеником, групом, одељењем. Тимско решавање проблема у спречавању вршњачког насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника да стекну и успоставе међусобно поверење са ученицима и родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске ликовне)

1. дан Проблеми васпитања ученика Поступци и начини васпитног рада са ученицима –кораци Васпитни проблеми ученика од 1. до 4. разреда основне школе или 1. и 2. разреда средње школе 2. дан Решавање конфликата – поступци Међусобно поверење ученика и наставника Васпитни проблеми ученика од 5. до 8. разреда основне школе или 3. и 4. разреда средње школе Заједнички проблеми ученика, наставника и родитеља

30

дана: 2
бодова: 16

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.75
2 ОШ "Маршал Тито", Трг ослобођења 22, Падина Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.96
3 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума Слободан Малушић, Зорица Панић 30 3.9
4 ОШ "Дражевац", Дражевац 146, Дражевац Слободан Малушић, Милка Бошков 29 3.73
5 ОШ "Свети Сава", Тозе Марковића 26, Стајићево Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.91

Укупно учесника: 149 | Просечна оцена: 3.85