Програмирање игрица у скречу

Каталошки број програма: 329  

Не

Висока техничка школа струковних студија , Kosovska 8, Kragujevac, office@vts.edu.rs, 034300990, 0343881418, 034335213

Natasa Aleksic, ingnaca78@yahoo.com, 034333749, 0693157225,

Наташа Алексић, мастер информатике, Висока техничка школа струковних студија

Татјана Миладиновић, доктор физичких наука, Висока техничка школа струковних студија; Владимир Недић, доктор инжењерских наука, Висока техничка школа струковних студија

информатика

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Семинар је намењен наставницима који раде са децом са посебним потребама, које треба обучити да деци прилагоде наставу уз помоћ рачунара и развију образовно окружење и програме који могу да задовоље потребе ученика са сметњама у развоју.

Семинар је замишљен као обука наставника који ће моћи поступно да уводе децу са сметњама у развоју у Скреч програмирање уз употребу хардверских и софтверских додатака намењених за рад на рачунару са особама са сметњама у развоју без обзира на њихово претходно рачунарско предзнање. Током овог семинара наставници ће савладати елементе овог програмског језика, чиме ће бити оспособљени да на адекватан начин науче децу са сметњама у развоју и да уз њихову помоћ направе једноставну игру састављену од анимација и основа програмирања.

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

1. дан Програмирање игрица у скречу

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику