Мобилни свет наставе

Каталошки број програма: 319  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Тања Радованов, мастер, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда

Тања Радованов, мастер, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, мастер, ОШ Вук Караџић, Кикинда

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење клауд система, мобилних уређаја (паметних телефона), таблет уређаја у комбинацији са рачунаром у комуникацији, ажурирању документације, ресурса који се користе у настави њихових предмета.

Специфични циљеви су да наставници: - науче како да час учине занимљивијим коришћењем мобилних уређаја и рачунара - користе и прилагођавају садржаје наставних јединица коришћењем мобилних уређаја и рачунара, - овладају вештинама обраде преузетих ресурса са интернета које ће користити у настави - овладају вештинама израде и употребе налога на клауд сервисима - унапреде наставне методе својих часова - науче да конфигуришу клауд сервис на свом рачунару и мобилном уређају

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица Сервис у облаку, рад у облаку Пауза за кафу Инсталирање облака на ПиСи рачунару Пауза за ручак Инсталирање облака на мобилном уређају Пауза за кафу Google упити Завршне активности

20

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара, а цена по полазнику за групу од 10 до 15 полазника - 3.000,00 динара. У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "Павел Савић", Шајкашка 34, Нови Сад Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.91
2 Чачак, Регионални центар, Цара Душана бб Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.85
3 ОШ "Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци Тања Радованов, Емил Хофгезанг 17 3.96
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 6 4
5 ОШ "Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.99
6 ОШ "Вељко Влаховић", 8.улица 2, Шангај, Нови Сад Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.81
7 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а Тања Радованов, Емил Хофгезанг 20 3.78

Укупно учесника: 121 | Просечна оцена: 3.9