ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У КУРИКУЛУМУ

Каталошки број програма: 297  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик

Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик

друштвене науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција професионалаца за израду иновативног дидактичког материјала кроз филм и филмску анимацију.

Оспособити професионалце да применом дигиталне технологије, која је данас у широкој употреби, уведу иновације у наставу и тако мотивишу своје ученике за успешнији и креативнији рад.Применом филма и филмске анимације едуковани ће имати могућност да подстичу своје ученике на развијање перцептивних, практичних и мисаоних активности.

*Учесници су оспособљени да са ученицима раде на изради филмског дидактичког материјала користећи расположиву дигиталну технику. * Учесници су оспособљени да уз помоћ филма и филмске анимације подстичу ученике на креативан рад и нове методе учења. *Оспособљени учесници увиђају значај филма и филмске анимације као иновативне методе у настави.

 • 1. дан
  • 1. Добродошлица и упознавање, представљање циљева, тема и агенде,
  • 2. Филм и филмска анимација-појам и могућност израде дидактичког материјала за потребе наставе
  • 3.Синопсис – појам, улога и значај, правила и начини креирања
  • Пауза
  • 4.Стори борд појам значај и примена.
 • 2. дан
  • 5. Примена дигиталне технологије у изради филма
  • 6. Техника израде филма и анимираног филма
  • 7.сумирање и евалуација.

30

дана: 2
бодова: 16

Укупна нето цена за групу je 60 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима, радни материјал