Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 41  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд; Весна Мијатов, , ОШ „Илија Бирчанин“

Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд; Весна Мијатов, , ОШ „Илија Бирчанин“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање сарадње са родитељима кроз професионални приступ и различите начине комуникације

Развијање позитивног става полазника о значају стварања партнерских односа с родитељима. Усвајање нових канала комуникације ради успостављања отворенијег односа родитеља и установе. Одређивање личних граница у комуникацији са родитељима. Продубљивање сарадничких односа између полазника и родитеља.

Након обуке очекујемо да полазници: - препознају проблеме на које наилазе у комуникацији са родитељима, - разумеју значај двосмерне комуникације, - успешно комуницирају са родитељима уочавајући тип родитеља према комуникацији, - умеју да поставе личне границе у комуникацији, - препознају разлику између разговора и комуникације, - унапреде руковођење родитељских састанака .

  • 1. недеља
    • Одређивање личних граница у комуникацији
  • 2. недеља
    • Комуникација у образовно-васпитном процесу

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 16 3.97
2 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 15 3.99
3 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 41 3.98
4 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 5 3.98
5 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 38 4
6 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 9 3.99
7 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 9 3.99
8 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 6 3.98
9 Снежана Ђорђевић, Весна Мијатов 38 3.99
10 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 9 3.98
11 Снежана Ђорђевић, Весна Мијатов 7 4
12 Снежана Ђорђевић, Весна Мијатов 7 4
13 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 4 4
14 Наташа Џаковић, Весна Мијатов 4 4

Укупно учесника: 208 | Просечна оцена: 3.99