Настава/учење хемије и проверавање постигнућа на даљину

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 907  

Да

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО, КАРНЕГИЈЕВА 4 , shd@shd.org.rs, 0113370467, 0649790994 , 0113370467

Вера Ћушић, office@shd.org.rs, 0113370467, 0649790994, 0113370467

Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Весна Милановић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Биљана Томашевић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Лидија Ралевић, Mастер професор хемије , Универзитет у Београду – Хемијски факултет

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција наставника хемије у основним и средњим школама за употребу информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у планирању и реализацији наставе хемије на даљину и праћењу и вредновању постигнућа ученика.

• Унапређивање дигиталних компетенција наставника хемије за употребу ИКТ у фази планирања и реализације асинхроног учења хемије на даљину. • Унапређивање дигиталних компетенција наставника хемије за употребу ИКТ у фази планирања и реализације синхроног учења хемије на даљину. • Унапређивање дигиталних компетенција наставника хемије за употребу ИКТ у фази планирања и реализације формативног и сумативног проверавања ученичких постигнућа у области хемије на даљину.

• Наставници припремају дигитални материјал за асинхроно учење хемије на даљину према исходима из наставних програма хемије и образовним стандардима, користећи ИКТ алате. • Наставници припремају дигитални материјал за синхроно учење хемије на даљину према исходима из наставних програма хемије и образовним стандардима, користећи ИКТ алате. • Наставници припремају дигитално формативно и сумативно проверавање постигнућа ученика према исходима из наставних програма хемије и образовним стандардима, користећи ИКТ алате.

 • 1. недеља
  • Настава/учење хемије на даљину
  • Пауза
  • Асинхроно учење хемије на даљину
  • Пауза
  • Синхроно учење хемије на даљину
  • Задатак: Припрема дигиталног материјала за асинхроно и синхроно учење хемије на даљину
 • 2. недеља
  • Презентације дигиталног материјала за асинхроно и синхроно учење хемије на даљину
 • 3. недеља
  • Формативно проверавање постигнућа у области хемије на даљину
  • Пауза
  • Сумативно проверавање постигнућа у области хемије на даљину
  • Пауза
  • Акциона истраживања
  • Задатак: Припрема дигиталног материјала за формативно и сумативно проверавање
 • 4. недеља
  • Презентације дигиталног материјала за формативно и сумативно проверавање на даљину
  • Закључна разматрања

45

недеља: 4
бодова: 16

2000 динара Спецификација: надокнада за реализаторе, web администрацију и трошкове координисања