Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Каталошки број програма: 830  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Ивана Игњатов Поповић, Доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Јованка Улић, Магистар уметности, Висока школа струковних студија за образовање васп; Анико Уташи, Доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за образовање васп

Ивана Игњатов Поповић, Доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Јованка Улић, Магистар уметности, Висока школа струковних студија за образовање васп; Анико Уташи, Доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за образовање васп

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
васпитач у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање теоријских и практичних знања о варијантама креативне приче, могућностима стварања приче уз употребу ликовног израза.

• Развој компетенција учесника семинара за примену креативне приче кроз повезивање свих области ВО рада; • Упознавање с варијантама креативне приче; • Упознавање с могућностима ликовног израза у креирању креативне приче; • Упознавање са начинима имплементације креативне приче у раду са децом (примене у уметничком, педагошком и терапеутском раду с децом); • Упознавање с могућностима примене креативне приче у процесу активног и интерактивног учења (подстицање креативности и комуникације код деце); • Овладавање начинима и методама адаптације већ познатих садржаја приче или стварање нових прича, како би се постигла динамика приповедања и интеракција с публиком.

• Учесници обуке овладаће техникама стварања креативне приче и увидеће широке могућности њене примене у ВО раду са децом, поготово у „Годинама узлета“; • Упознаће се са сличностима и разликама између класичног писања прича (бајка) и неким од модела креативне приче (прича по појмовима, интерактивна прича, прича настала према креативним картама); • Упознаће се са ликовним техникама које могу помоћи у што креативнијем употпуњавању одређене приче; • Овладаће правилима фокусирања на битне детаље неопходне да би сама прича била динамична и занимљива; • Овладаће могућностима интерпретације текста и комуникацијом на релацији приповедач – слушалац; • Упознаће се са правилима креативног писања при креирању властите приче.

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • 2. Креативна прича
  • 3. Ликовни елементи као потпора креирању приче
  • 4. Сликовница – спој вербалног и ликовног доживљаја
  • 5. Пауза
  • 6. Прича по појмовима
  • 7. Презентовање насталих прича
  • 8. Пауза
  • Интерактивна прича
  • 10. Презентовање насталих прича
  • 11. Пауза за ручак
  • 12. Прича према креативним картама, осликавање карата потребних за причу
  • 13. Презентовање прича, насталих по осмишљеним картама, од стране самих учесника
  • 14. Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3 000,00 по учеснику за групу до 30 учесника. У цену су урачунати: хонорари за ауторе и реализаторе, порези и доприноси, материјал за учеснике и уверења. Напомена: Котизација се не плаћа током трајања KEY пројекта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Petra Drapšina br. 8, 21000 Novi Sad Ивана Игњатов Поповић, Јованка Улић, Анико Уташи 18 3.97

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 3.97