Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Каталошки број програма: 314  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Тања Радованов, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда

Тања Радованов, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, ОШ Вук Караџић, Кикинда

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучити наставнике да користе интерактивну таблу са одговарајућим програмима у настави и да реализују час и наставну јединицу у новом окружењу коришћењем интерактивне табле.

Специфични циљеви су да наставници: - науче како да час учине занимљивијим коришћењем интерактивних табли и рачунара - науче да конфигуришу интерактивну таблу и апликације - користе и прилагоде наставне садржаје активној настави коришћењем интерактивних табли, пројектора и рачунара, -овладају вештинама коришћења апликација за интерактивну таблу које ће користити у настави што подразумева и активности ученика на табли. -унапреде наставне методе својих часова

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица Повезивање и калибрација опреме Пауза за кафу Програми за интерактивну таблу Пауза за ручак Израда наставне јединице у којој се користи интерактивна табла Пауза за кафу Израда наставне јединице у којој се користи интерактивна табла Завршне активности

20

дана: 1
бодова: 8

2.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 20 3.8
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 12 3.76
4 ОШ "Шаму Михаљ", Др Имреа Киша 34, Бачко Петрово Село Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 20 3.67
5 Обреновац, СООО Обреновац, Милоша Обреновића 143 Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 15 3.79
6 ОШ "Јан Амос Коменски", Маршала Тита 102, Кулпин Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 16 3.78
7 ОШ "Јан Амос Коменски", Маршала Тита 102, Кулпин Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 12 3.85
8 ОШ "Мићо Стојановић", 29.Новембра 11, Умчари Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 16 3.93
9 ОШ "Борислав Пекић" Нови Београд, Данила Лекића Шпанца 27 Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 20 3.94

Укупно учесника: 150 | Просечна оцена: 3.83