Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Каталошки број програма: 810  

Не

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, info@dgt.uns.ac.rs, 021450105, 021450104, 021459696

Jelena Milanković Jovanov, milankovicjovanov@gmail.com, 0214852842, 063655546, 021459696

Анђелија Ивков-Џигурски, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад

Анђелија Ивков-Џигурски, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Љубица Ивановић Бибић, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Смиљана Ђукичин Вучковић, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Јелена Миланковић Јованов, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника за креирање методичких припрема и примену мапа ума приликом формирања представа и појмова приликом изучавања географских садржаја, сарадњом наставника географије и сродних предмета и наставника разредне наставе.

Оспособљавање наставника за примену савремених метода и техника представљања и структуирања знања у настави географије употребом мапа ума као методе (вештина) ефикаснијег учења и решавања проблема вишестепеним повезивањем главних и споредних идеја; Едукација наставника за упућивање ученика у коришћењу вештина боље организације и разјашњавања текста и рада на мапама ума у циљу бољег усвајања општих и појединачних појмова у настави географије; Развој могућности ученика да уоче каузалне везе у природи и примене та сазнања у другим областима учења и рада; Интеграцијом савремених педагошких, методичко-дидактичких и географских садржаја и флексибилним приступом у настави омогућиће се разумевање основних теоријских поставки савременог образовања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. дан Формирање представа, појмова и законитости у настави географије и сродних предмета Пауза Методичке особености појединих географских тема Радионица 1 - Врсте и заступљеност појмова у уџбеницима географије, различитих издавачаЕвалуација и дискусија радионице 1 Пауза Мапе ума Мапе ума уз примену рачунара Радионица 2 - Израда мапа ума за потребе обраде физичко географских и друштвено географских садржаја Евалуација и дискусија радионице 2 Пауза Радионица 3 - Израда мапа ума за потребе обраде регионално географских садржаја Евалуација и дискусија радионице 3Радионица 4 - Израда мапа ума уз примену рачунараЕвалуација и дискусија радионице 3Евалуација, дискусија, завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад Анђелија Ивков-Џигурски, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов 17 3.95
2 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад Анђелија Ивков-Џигурски, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов 14 3.99

Укупно учесника: 31 | Просечна оцена: 3.97