Кроз експеримент до знања

Каталошки број програма: 809  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ Бранислав Нушић; Јелена Тасић, ОШ Јован Јовановић Змај, ОШ Вук Караџић

Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ Бранислав Нушић; Јелена Тасић, ОШ Јован Јовановић Змај, ОШ Вук Караџић

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професионално оснаживање учесника за адекватан одабир, извођењеи прилагођавање огледа и наставних материјала у функцији активног учења и креативне реализације наставе и ваннаставних активности усмерених на исходе учења

Јачање професионалних капацитета учесника за релизацију и примену огледа у настави са циљем : -оснаживања методичких знања учесника везаних за реализацију експеримената стварањем различитих ситуација за учење -оспособљавања учесника за адекватан одабир огледа и њихово прилагођавање у складу са постављеним циљевима, исходима и контекстом у коме ради -планирања и реализације часа у складу са исходима учењеа и општим стандардима за крај првог циклуса -подстицања ученика за активно стицање знања о научним појмовима -планирања и реализације развијања радозналости и елемената логичког мишљења и закључивања код ученика -оспособљавања ученика за самостално учење и самооцењивање -праћења напредовања ученика у складу са методом и обликом рада

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Увод О огледима Извођење огледа Од огледа до исхода Светлост – позориште сенки Учитељи и ученици у свету огледа

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево, ОШ "Јован Цвијић" Соња Милетић, Јелена Тасић 25 3.98
2 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Соња Милетић, Јелена Тасић 30 3.95
3 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Соња Милетић, Јелена Тасић 19 3.91
4 Ниш, ОШ "Свети Сава" Соња Милетић, Јелена Тасић 30 4
5 Пирот, ОШ "8. септембар" Соња Милетић, Јелена Тасић 21 3.98
6 Лебане, ОШ "Радован Ковачевић - Максим" Соња Милетић, Јелена Тасић 21 3.97
7 Велико Градиште, ОШ "Иво Лола Рибар" Соња Милетић, Јелена Тасић 30 4

Укупно учесника: 176 | Просечна оцена: 3.97