ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Каталошки број програма: 303  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Наталија Јовић, Доктор наука - науке о уметности, МШ „Марко Тајчевић“, Удружење БМРА; Љиљана Катунац, Струковни физиотерапеут , Центар за корекцију деформитета кичме „Физиобаланс

Наталија Јовић, Доктор наука - науке о уметности, МШ „Марко Тајчевић“, Удружење БМРА; Љиљана Катунац, Струковни физиотерапеут , Центар за корекцију деформитета кичме „Физиобаланс

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Обука наставника да у оквиру наставе примене прилагођене вежбе засноване на Александер техници и Шрот методи које помажу у превенцији неправилног држања или деформитета кичме, као и оспособљавање да те промене препознају и сврсисходно одреагују.

Упознавање са статистичким подацима о деформитетима кичме и постуре; превентива као важан фактор у превенцији деформитета постуре као последице школовања (вишечасовно седење, специфичност наставе у стручним школама, изостанак рекреације и спорта); увиђање и праћење промена постуре код деце током одрастања; усвајање знања и вештина потребних за примену техника и метода превенције деформитета постуре код деце (Практична примена Александер технике – правилно седење, стајање, ходање и Шрот методе – кораци за превазилажење деформитета); анализа и посебни приступи измењеним постурама услед специфичности професије (вокално-инструментално, балетско, текстилно, пилотско образовање, специфични занати); начин примене стечених знања у настави.

По завршетку обуке очекујемо да ће учесници стећи знања и вештине које ће им омогућити да прате развојне психофизичке/телеснепромене код деце. Усвојене вештине кроз примену илустрација,вежби, игара и усмеравања моћи ће да примењују у наставном процесу и утичу на правилан развој и формирање добре постуре код деце. Увиђањем важности сталног праћења промена биће у могућности да формирају здраве постуралне навике код ученика. Такође, полазници ће бити оспособљени да правовремено препознају благе, али и озбиљне деформитете који морају бити медицински третирани.

 • 1. дан
  • Уводне активности и приказ статистике о учесталости постуралних проблема, важност превентиве
  • Анатомска грађа кичменог стуба и најчешћи облици деформитета
  • Шрот метода - превенција деформитета кичме код деце
  • Увод у Александер технику
  • Практична примена Александер технике
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 1700 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара.