Дигиталне приче и бајке

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 502  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање знања, вештина и компетенција полазника у области израде мултимедијалних дигиталних наставних средстава и унаређења наставног и васпитног процеса у складу са саврменим методичким приступима и техникама рада.

Оспособљавање учесника за израду аудио материјала, креирање и обраду звучних записа. Оспособљавање учесника за снимању видео материјала и креирање анимираних објеката и приказа. Оспособљавање учесника за преузимању и дељењу материјала путем интернет сервиса, проналажење и преузимање легалних слика и приказа. Оспособљавање учесника за обраду и прилагођавање материјала за израду мултимедија. Оспособљавање учесника за израду дигиталних прича и бајки и презентацију наставних садржаја применом мултимедија. Оспособљавање учесника за припреми и реализацију активности и часова у непосредном раду или онлајн путем уз примену анимираних материјала (мултимедије, аудио, видео записа).

По завршеној обуци полазник ће бити у стању да: - самостално креира дигиталне приче и бајке у видео формату, на основу наставних садржаја из програма наставе и учења; - креира визуалну подлогу уз помоћ облика/слика/фотографија, користи анимације за њихово покретање и позиционирање и сачува креирану презентацију у видео формату; - креира аудио записе и аудио туторијале које користи за израду дигиталних прича и бајки; - користе алате за обраду видео записа; - сачува видео запис; - користи лични Јутјуб канал за дељење креираних материјала; - припрема, организују и реализују час са употребном мултимедијалних садржаја.

  • 1. недеља
    • Дигиталне приче и бајке у наставном процесу
    • Израда аудио и визуалних елемента
  • 2. недеља
    • Монтажа и уређивање видео материјала
    • Конкретизација садржаја програма обуке кроз примену наученог

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Иванка Гуриновић Роквић, Марија Стошић 3 4
2 Иванка Гуриновић Роквић, Марија Стошић 3 4
3 Иванка Гуриновић Роквић, Марија Стошић 2 4
4 Иванка Гуриновић Роквић 4 4
5 Иванка Гуриновић Роквић, Марија Стошић 3 3.97
6 Иванка Гуриновић Роквић, Марија Стошић 2 4
7 Иванка Гуриновић Роквић, Марија Стошић 2 4

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 4