Инклузија од теорије до праксе 2

Каталошки број програма: 199  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889,

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Славица Николић, професор разредне наставе, Основна школа Милан Илић Чича, Аранђеловац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција запослених у образовању за пружање подршке деци из угрожених група у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада

- Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета. - Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу. - Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама Паузе 2. дан Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће Паузе

30

дана: 2
бодова: 16

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Рифат Бурџевић Тршо'', Карајухића Бунари, Сјеница Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.87
2 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
3 Машинско електротехничка школа, Прибој Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.71
4 ОШ ''Свети Сава'', Баре (Сјеница), Баре бб. Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.98
5 ОШ "Војвода Пријезда", Сталаћ Бојан Грујић, Слађана Арсић 27 3.97
6 ОШ ''Вук Караџић'', Кладница бб, Сјеница Бојан Грујић, Слађана Арсић 22 3.98
7 ОШ "Свети Сава" Пријепоље Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.93
8 Средња школа "Краљ Петар I", Топола Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.86
9 ОШ "Душан Радовић", Бор Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.94
10 ОШ "3. Октобар", Бор Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.98
11 ОШ "Доситеј Обрадовић", Ердеч Бојан Грујић, Славица Николић 26 3.73
12 ОШ "Живко Љујић", Нова Варош Слађана Арсић, Славица Николић 30 3.93
13 ОШ "Милосав Стиковић", Пријепоље Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.95
14 ОШ "Владимир Перић - Валтер", Пријепоље Бојан Грујић, Славица Николић 21 3.83
15 ОШ "Павле Илић Вељко", Прахово Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.89
16 Техничка школа, Бор Бојан Грујић, Славица Николић 24 3.44
17 ОШ "Петар Радовановић", Злот Бојан Грујић, Славица Николић 26 3.99
18 ОШ "Доситеј Обрадовић", Фаркаждин Бојан Грујић, Славица Николић 24 3.94
19 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Александровац Бојан Грујић, Славица Николић 28 3.94
20 Економско-трговинска школа, Зајечар Бојан Грујић, Славица Николић 15 3.77
21 ОШ "Дуде Јовић", Жабари Бојан Грујић, Славица Николић 25 3.98
22 Гимназија, Зајечар Бојан Грујић, Слађана Арсић 29 3.81
23 Економско - трговинска школа, Зајечар Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.91
24 ОШ "Краљ Петар I", Горњи Милановац Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.88

Укупно учесника: 655 | Просечна оцена: 3.88