Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Каталошки број програма: 754  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ Сунце; Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ Сунце; Светлана Рашић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце; Снежана Остојић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце

Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ Сунце; Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ Сунце; Светлана Рашић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце; Снежана Остојић, медицинска сестра васпитач, ПУ Сунце

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са значајем који има сензомоторни развој за целокупан раст и развој предшколског детета као и оспособљавање васпитача и медицинских сестара васпитача за израду средстава која подстичу овај развој

Проширивање знања васпитача о сензомоторном развоју и његовом значају Проширивање знања васпитача о подстицању развоја различитих видова перцепције Упознавање васпитача са Сензомоторним зидом и Сензомоторним таблама - савременим дидактичким средством које у својој основи у сваком тренутку има преко стотину могућности за развој једног или више чула истовремено Оспособљавање васпитача да дизајнирају сопствено средство према: узрасту, намени и циљу Оспособавање васпитача за израду дидактичких средстава за подстицање развоја једног или више чула истовремено Оспособавање васпитача за израду дидактичких средстава која поред развоја чула има и своју сазнајну димензију у некој од методичких области

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. дан Упознавање учесника са основним појмовима из науке на тему сензомоторног развоја Упознавање учесника семинара са пројектом Сензомоторни зид Упознавање васпитача са сензомоторним таблама Дизајнирање и ликовни приказ дидактичких средстава Израда дидактичких средстава Сумирање утисака о раду, завршна реч и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар Чачак Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 30 3.99
2 Крушевац, Центар за стручно усавршавање Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 29 3.99
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Сандра Остојић, Снежана Остојић 30 3.99
4 ПУ "Сунце", Горњи Милановац Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Снежана Остојић 30 3.99
5 Регионални центар, Немањина 52, Ужице Светлана Рашић, Снежана Остојић 26 3.99
6 ПУ "Радост", Хероја Чајке 20, Врњачка Бања Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 30 3.96
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 22 3.9
8 ПУ "Лептирићи", Јована Јовановића Змаја 9, Ражањ Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 20 4

Укупно учесника: 217 | Просечна оцена: 3.98