Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 171  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”

Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Побољшање компетенције полазника за комуникацију и унапређивање сарадничких односа на свим нивоима унутар установа као основа успешног управљања и организације тимова, родитељских састанака, разреда уз помоћ меких вештина.

Унапређиаење знања о техникама успешне комуникације и разумевања њихових ефеката; Јачање компетенција за организацију и управљање установом уз помоћ листе најефикаснијих меких вештина; Оспособљавање за коришћење Ја-порука, активно слушање, пружање емотивне/саветодавне подршке, као и за сараднички приступ у решавању конфликата; Јачање свести о формирању позитивог става личности: самопоуздања, сарадње, ентузијазма, резлилијентности, посвећености, емпатији. Посебна подршка директорима и координаторима тимова.

Учесници оспособљени: - да уоче важност умећа комуникације у односу на све актере образовног и васпитног окружења, као услов личног и професионалног усавршавања, - да примене ефикасне методе разговора и технике развијања толеранције за конструктивно решавање проблема у образовном амбијенту, - да активно слушају и препознају потребу за емотивном подршком, - да развију емпатију код ученика, - да препознају одлике функционалне и дисфункционалне породице и да реагују на различитост.

  • 1. недеља
    • Како развити меке вештине - тајни алати
  • 2. недеља
    • Однос наставник/васпитач - ученик/дете - родитељ сложено поље комуникације
    • Меким вештинама до бољих међуљудских односа

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 6 4
2 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 12 3.98
3 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 7 4
4 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 11 4
5 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 3 4
6 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 5 4
7 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 46 3.99
8 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 36 3.98
9 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 16 3.98
10 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 9 4
11 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 19 3.98

Укупно учесника: 170 | Просечна оцена: 3.99