Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Каталошки број програма: 127  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање компетенција васпитача и наставника за потпуније и боље разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила и породичне динамике на понашање, емоционални и социјални развој детета и ученика

Стицање знања о утицају попуштајућег васпитног стила на понашање, емоционални и социјални развој детета - Стицање знања о утицају попуштајућег васпитног стила на појаву одређених проблема у понашању - Стицање знања о значају постављања граница за правилан емоционални и социјални развој детета - Упознавање запослених са различитим стратегијама за постављање граница и правила у васпитном раду - Оспособљавање запослених за развијање ефикасних стратегија за постављање граница и правила у понашању у раду са децом

- Учесници су оспособљени за потпуније разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила на понашање, емоционални и социјални развој детета, као и на евентуалну појаву проблема у понашању - Учесници се боље упознају са важношћу адекватног постављања граница у васпитању - Учесници се упознају се ефикасним стратегијама за постављање граница и правила у раду са децом

 • 1. дан
  • Попуштајући васпитни стил
  • Пауза
  • Постављање граница у васпитном процесу
  • Пауза
  • Повезаност мисли, емоција и понашања
  • Пауза
  • Стратегије за постављање граница и правила у понашању у раду са децом

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Невена Ловринчевић, Ружица Петровић Гашевић 22 3.99
2 Београд Невена Ловринчевић, Љиљана Игњатовић 23 3.98

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.99