Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Каталошки број програма: 309  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање личних и професионалних компетенција запослених у образовању за препознавање и разумевање значаја конструктивног превазилажења пролонгираног стреса изазваног ковид пандемијом и упознавање с вештинама које могу унапредити резилијентност

- Стицање основних знања о стресу, врстама стреса, стресогеним факторима и психолошким реакцијама у стресним ситуацијама - Упознавање са особеностима стресогеног фактора ковид пандемије - Стицање знања и вештина за ефикасно управљање стресом - Стварање основе за развој личне стратегије трајнијег превладавања стреса упознавањем са бројним приступима, методама и техникама превенције и ублажавања стреса - Усвајање знања о међузависности мисли, емоција и понашања - Препознавање личних и усвајање нових стратегија за превладавање стреса и развој резилијентности

-Учесници успешније препознају облике стреса и стресогене факторе, као и факторе ризика за настанак стреса -Учесници успешније препознају особености ковид пандемије као стресогеног фактора -Учесници су спремнији за препознавање утицаја модела емоције-мисли-понашање на настанак стреса -Учесници су спремнији за примену техника превазилажења стреса

 • 1. дан
  • Стрес
  • Пауза
  • Пандемија КОВИД 19 као стресогени фактор
  • Пауза
  • Повезаност мисли, емоција и понашања
  • Пауза
  • Технике управљања стресом

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.