Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Каталошки број програма: 91  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Милица Андевски, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Слободан Вулетић, доктор наука, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад

Милица Андевски, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Слободан Вулетић, доктор наука, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад; Нада Шушак, професор разредне наставе, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад; Војислав Тодоровић, доктор наука, ОШ НХ Душан Дугалић; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Припрема полазника за нове комплексне улоге које рефлектују потребу за бољом комуникацијом и изградњом социјалних односа, снажнијим друштвено-педагошким ангажманом у складу са очекивањима друштва од школе.

- Овладавање техникама и вештинама конструктивне комуникације; - Упознавање образаца међуљудског опхођења у различитим контекстима и сталној интеракцији у циљу унапређења школске културе; - Упознавање са динамиком групних односа у одељењу и осмишљавање ситуација за примену комуникацијских вештина у циљу стварања поверења; - Јачање дидактичко-методичке компетентности наставника у области планирања, организације, реализације и евалуације наставног процеса; - Упознавање са значајем међупредметних компетенција, посебно са компетенцијама за комуникацију; - Реализација активног и конструктивног учешћа у животу школе; - Осмишљавање и вредновање сарадње са партнерима;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Међуљудски однос – темељ професионалног деловања у учионици Фидбек култура – модел нових вредности Школа као примарна група Динамика групних односа Наставник, ученик и родитељ као одељењем Комуникацијски и кооперативни модел у настави Структурирање ученичких активности Отвореност школе према окружењу Информисање родитеља о раду школе Примери сарадње школе и партнера

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“ Ђердапска 19. Београд Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак 26 3.89
2 ОШ" Здравко Челар" Трг Бориса кидрича 1 Челарево Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак, Војислав Тодоровић 26 3.93
3 ОШ" Жарко Зрењанин" Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Милица Андевски, Слободан Вулетић 30 3.94
4 Пољопривредна школа са домом ученика, Царице Милице 2, Футог Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак, Војислав Тодоровић 23 3.79
5 ОШ "Јајинци", Илије Петровића 12, Јајинци Милица Андевски, Нада Шушак 19 3.82
6 OШ "Јајинци", Илије Петровића 12, Јајинци Слободан Вулетић, Војислав Тодоровић 20 3.8
7 ОШ,, Коста Трифковић" Берислава Берића 2, Нови Сад Милица Андевски, Нада Шушак 29 3.98
8 ОШ,, Коста Трифковић" Берислава Берића 2, Нови Сад Слободан Вулетић, Војислав Тодоровић 27 3.88
9 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Милица Андевски, Нада Шушак 29 3.79
10 ОШ „Олга Петров Радишић“ Вука Караџића 8, Вршац Слободан Вулетић, Војислав Тодоровић 30 4
11 ОШ "Душан Радовић", Велебитска бб, Нови Сад Милица Андевски, Нада Шушак 27 3.87
12 Угоститељско- туристичка школа, Југ Богданова 28, Београд Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак, Војислав Тодоровић 30 3.78
13 Угоститељско- техничка школа, Југ Богданова 28, Београд Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак, Војислав Тодоровић 30 3.93
14 OШ "Душан Радовић", Велебитска бб, Нови Сад Слободан Вулетић, Војислав Тодоровић 25 3.96
15 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре, Јагодина Милица Андевски, Слободан Вулетић 26 3.91
16 ОШ " Јан Амос Коменски" , Маршала Тита 102, Кулпин Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак 30 3.91

Укупно учесника: 427 | Просечна оцена: 3.89