Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Каталошки број програма: 91  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Милица Андевски, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Слободан Вулетић, доктор наука, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад

Милица Андевски, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Слободан Вулетић, доктор наука, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад; Нада Шушак, професор разредне наставе, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад; Војислав Тодоровић, доктор наука, ОШ НХ Душан Дугалић

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Припрема полазника за нове комплексне улоге које рефлектују потребу за бољом комуникацијом и изградњом социјалних односа, снажнијим друштвено-педагошким ангажманом у складу са очекивањима друштва од школе.

- Овладавање техникама и вештинама конструктивне комуникације; - Упознавање образаца међуљудског опхођења у различитим контекстима и сталној интеракцији у циљу унапређења школске културе; - Упознавање са динамиком групних односа у одељењу и осмишљавање ситуација за примену комуникацијских вештина у циљу стварања поверења; - Јачање дидактичко-методичке компетентности наставника у области планирања, организације, реализације и евалуације наставног процеса; - Упознавање са значајем међупредметних компетенција, посебно са компетенцијама за комуникацију; - Реализација активног и конструктивног учешћа у животу школе; - Осмишљавање и вредновање сарадње са партнерима;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Међуљудски однос – темељ професионалног деловања у учионици Фидбек култура – модел нових вредности Школа као примарна група Динамика групних односа Наставник, ученик и родитељ као одељењем Комуникацијски и кооперативни модел у настави Структурирање ученичких активности Отвореност школе према окружењу Информисање родитеља о раду школе Примери сарадње школе и партнера

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“ Ђердапска 19. Београд Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак 26 3.89
2 ОШ" Здравко Челар" Трг Бориса кидрича 1 Челарево Милица Андевски, Слободан Вулетић, Нада Шушак 26 3.93
3 ОШ" Жарко Зрењанин" Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Милица Андевски, Слободан Вулетић 30 3.94
4 Пољопривредна школа са домом ученика, Царице Милице 2, Футог Милица Андевски, Слободан Вулетић 23 3.79
5 ОШ "Јајинци", Илије Петровића 12, Јајинци Милица Андевски, Слободан Вулетић 19 3.82
6 OШ "Јајинци", Илије Петровића 12, Јајинци Нада Шушак, Војислав Тодоровић 20 3.8

Укупно учесника: 144 | Просечна оцена: 3.86