Хумана школа – школа као животна заједница

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 161  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”

Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”; Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Марина Малеш, професор српског језика и књижевности, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Нада Маринковић, васпитач, професор разредне наставе, ПУ „Различак”, Бачка Паланка

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење мотивације и компетенција за комуникацију и сарадњу са родитељима према процесно подражавајућем моделу партнерства а кроз реализацију заједничких активности.

Оспособљавање учесника за примену процесно-подражавајућег модела партнерства у сарадњи са родитељима. Оспособљавање учесника за планирање и реализацију заједничких активности у којима учествују деца/ученици, васпитачи/наставници и родитељи. Крајњи циљ: учесници умеју да осмисле, планирају и реализују са родитељима заједничке активности, да их прате, анализирају и ревидирају.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Партнерство у образовању 2. недеља Процесно-подражавајући модел партнерства у образовању 3. недеља Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности 4. недеља Како израдити план заједничке активности 5. недеља Завршни рад: заједничка настава – презентације Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марина Малеш, Љубица Ковачевић 5 3.92
2 Марина Малеш, Љубица Ковачевић, Нада Маринковић 30 3.97
3 Марина Малеш, Љубица Ковачевић, Нада Маринковић 6 3.98
4 Марина Малеш, Љубица Ковачевић 27 3.97
5 Марина Малеш, Љубица Ковачевић 11 3.99
6 Марина Малеш, Нада Маринковић 11 3.99
7 Марина Малеш, Љубица Ковачевић, Нада Маринковић 38 3.98
8 Марина Малеш, Љубица Ковачевић, Нада Маринковић 11 3.99
9 Марина Малеш, Љубица Ковачевић 17 3.97
10 Марина Малеш, Љубица Ковачевић 7 3.99

Укупно учесника: 163 | Просечна оцена: 3.98