Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 651  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драгана Вујковић-Буквин, , Гимназија “Светозар Марковић“ Нови Сад; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор

Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драгана Вујковић-Буквин, , Гимназија “Светозар Марковић“ Нови Сад; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Стицање теоријске и практичне основе из области руковођења образовно-васпитном установом ради јачања професионалних компетенција полазника у правцу ефикасније организације рада и контроле рада образовно-васпитне установе.

Упознавање са основним фукцијама менаџмента и начином њихове примене. Оспособљавање полазника за организацију наставник и ваннаставних активности у образовно-васпитној установи. Упознавање са моделима праћења и контроле активности рада у образовно-васпитаној установи. Оспособљавање за израду инструмената за евалуацију рада и за побољшање квалитета рада образовно-васпитне установе.

Очекује се да ће полазници на крају обуке бити оспособљени да: - организују наставне и ваннаставне активности у образовно-васпитној установи, - прате рад установе и контролишу процесе, - евалуирају и анализирају рад образовно-васпитне установе и доносе одлуке о побољшању рада.

  • 1. недеља
    • Организовање и вођење образовно-васпитних установа
  • 2. недеља
    • Контрола и евалуација образовно-васпитних установа

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Маринков, Драгана Вујковић-Буквин 5 3.96
2 Владимир Маринков, Драгана Вујковић-Буквин 4 4
3 Драгана Вујковић-Буквин, Зоран Милојевић 9 3.98

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 3.98