Механизми подршке образовању даровитих ученика

Каталошки број програма: 254  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059 , 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 0244874733, 0648062059, 0244874733

Миланка Пејовић, Дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ , Суботица; Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Миланка Пејовић, Дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ , Суботица; Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оспособљавање просветних радника за стварање подстицајне средине за учење и развој даровитих ученика

-Унапређивање професионалних вештина просветних радника за идентификацију(препознавање)даровитих ученика; -Унапређивање знања и вештина просветних радника о образовним стратегијама у раду са даровитим ученицима; -Унапређивање професионалних вештина просветних радника за израду ИОП3.

По завршетку обуке наставници ће бити оспособљени за идентификацију(препознавање)даровитих ученика; Наставници оспособљени за примену образовних стартегија у раду са даровитим ученицима ; Оспособљени наставници за израду ИОП 3 и његову примену.

 • 1. дан
  • Даровити ученици у школи
  • Пауза за освежење
  • Образовна подршка за даровите ученике
  • Пауза за ручак
  • Израда ИОП3
  • Пауза за освежење
  • Професионално усмеравање даровитих ученика

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 3.000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица Бранка Граховац, Миланка Пејовић 29 3.85
2 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица Миланка Пејовић, Бранка Бешлић 28 3.85
3 ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица, Максима Горког 29. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.88
4 Средња медицинска школа, Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 17 3.97
5 Гимназија "Бора Станковић" Врање Миланка Пејовић, Бранка Бешлић 24 3.96
6 Центар за стручно усавршавање Чачак Миланка Пејовић, Бранка Бешлић 12 3.98
7 Основна школа "иван Горан Ковачић" Суботица Миланка Пејовић, Бранка Бешлић 16 3.94
8 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Врање Миланка Пејовић, Бранка Бешлић 29 3.69

Укупно учесника: 183 | Просечна оцена: 3.89