Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Каталошки број програма: 80  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију

Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Оснаживање и подстицање запослених у образовању да примењују добру комуникацију и да стекну знања и вештине о значају лидера у изградњи успешних тимова у оквиру свог професионалног ангажмана.

Разумевање основних појмова успешне комуникације (асертивна, вербална, невербална коминикација ), разлику међу њима и повезаност са добрим управљањем; Упознавање учесника/ца са заначајем и предностима тимског рада у систему образовања; Упознавање учесника/ца са појмом и стиловима лидерства у институцијама образовања; Унапређивање и стицање знања и вештина учесника/ца на који начин могу унапредити комуинацију у тимовима и препознати лидере; Мотивација учесника да се активније баве самопроценом тимова и лидера.

Очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да примењују вештине успешне комуникације : разумеју асертивну комуникацију, говор губитника и добитника, препознају и користе повратну информацију, да ускладе вербалну и невербалну конуникацију , да препознају поруке невербалне комуникације. Да разликују менаџере од лидера. Да препознају врсте лидеара. Да разумеју фазе у развоју тимова. Да користе доступне алате за одређиванје улога у тимовима. Да имају знања и вештине да своје ученике мотивишу за тимски рад у процесу усвајања нових знања. Да препознају и критички се односе према успешним и неуспешним тимовима у свом колективу.

 • 1. дан
  • Уводна сесија
  • Комуникација у тиму
  • Кафе пауза са освежењем
  • Лидерство
  • Пауза за ручак
  • Тимови и тимски рад
  • Кафе пауза са освежењем
  • Улоге у тиму
  • Затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Милена Вићевић, Гордана Савић 19 4
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Немањина 52, Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 15 3.84
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 19 3.88
4 ОШ Светозар Марковић - Брофарево Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.74

Укупно учесника: 83 | Просечна оцена: 3.87