TEAM – Together Everyone Achieves More

Каталошки број програма: 859  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839, ,

Вера Шћекић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017839,

Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ Трећи крагујевачки батаљон, Крагујевац; Ивана Милошевић, дипл. филолог енглеског ј. и књ., мастер, Математичка гимназија, Београд

Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ Трећи крагујевачки батаљон, Крагујевац; Маја Јерковић, мастер филолог, англиста, Медицинска школа Зрењанин; Ивана Милошевић, дипл. филолог енглеског ј. и књ., мастер, Математичка гимназија, Београд

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних капацитета наставника енглеског језика у области иновативних метода и техника које афирмишу тимски рад и кооперативно учење и доприносе развоју комуникацијских вештина у складу са потребама ученика и захтевима савременог света

Оснаживање и унапређивање компетенција наставника енглеског језика у вези са организацијом и реализацијом наставе која промовише тимски рад, развијање критичког мишљења, вештина за живот у 21. веку и комуникацијских вештина ученика, мотивације за учење кроз тимски рад и позитивног односа према свим видовима сарадње, језичких вештина писања, говора, читања и слушања, интеркултуралне компетенције наставника и ученика кроз тимски рад, припрема ученика за будућност и целоживотно учење, афирмација искуственог учења кроз тимски рад, усавршавање техника праћења и процењивања тимског рада са крајњом применом у процесу формативног оцењивања ученика, самоевалуација сопственог рада, размена искустава и примера добре праксе са колегама.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Значај тимског рада и кооперативног учења у настави енглеског језика Праћење и процењивање постигнућа тима у функцији развоја вештина тимског рада Приче из различитих делова света као средство развоја вештина тимског рада Вештине тимског рада и критичко мишљење Креативност и тимски рад – добитна комбинација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг Јакаба и Комора 22, Суботица Ненад Миладиновић 22 3.91
2 ОШ "Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3, Нови Сад Ненад Миладиновић 22 3.45
3 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 25 3.95
4 ОШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48а, Палилула, Београд Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 27 3.77
5 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић 1, Краљево Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 18 3.96

Укупно учесника: 114 | Просечна оцена: 3.81