Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Каталошки број програма: 217  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Весна Станојевић, , Основна школа "Чегар” Ниш; Снежана Шундрић, , Основна школа“Чегар” Ниш

Весна Станојевић, , Основна школа "Чегар” Ниш; Снежана Шундрић, , Основна школа“Чегар” Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање знања и вештина за препознавање и превазилажење шумова (баријера) у комуникацији између педагошких радника и родитеља.

Препознавање шумова у комуникацији са родитељима у различитим сегментима школског живота; Јачање дидактичко-методичке компетентности просветних радника у области асертивне комуникације и превазилажења конфликтних ситуација у комуникацији са родитељима; Подизање способности активног слушања и управљања стресом; Проширивање знања о поштовању процедура приликом сарадње запослених у школи са родитељима/старатељима, Центром за социјални рад, Полицијском управом и здравственим институцијама у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Јачање мотивације код педагошких радника за рад у атмосфери међусобног поверења, поштовања и сарадње уз што веће укључивање родитеља у живот школе.

Полазници обуке биће оспособљени да препознају шумове у комуникацијији са родитељима и да примене различите стратегије за превазилажење истих. Биће компетентнији да активно слушају, асертивно комуницирају и конструктивно решавају конфликтне ситуације. Вештине које полазници обуке стекну помоћи ће унапређивању школске праксе на пољу познавања и поштовања процедура и превенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика, као и на пољу конструктивне сарадње са родитељима и њиховом што већем укључивању у живот школе.

 • 1. дан
  • Тема 1: Уводне активности
  • Тема 2: Педагошка комуникација - основни аспекти, значај и сврха
  • Тема 3: Шумови у комуникацији са родитељима
  • Пауза
  • Тема 4: Бенефити асертивне комуникације
  • Тема 5: Када је мање - више: активно слушање
  • Пауза
  • Тема 6: Кризне ситуације
  • Пауза
  • Тема 7: Процедуре у служби превазилажења комуникацијских баријера
  • Тема 8: Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Једнодневни семинар: 1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Весна Станојевић, Снежана Шундрић 20 3.99

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.99