Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Каталошки број програма: 71  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Марија Белензада, Мастер, Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образ

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

•Оспособити просветне раднике за препознавање и помоћ деци у кризним животним ситуацијама помоћу вештина емпатијске комуникације. •Вежбање саосећајне комуникације изражавањем емоција и потреба карактеристичним за кризне животне ситуације

•Упознавање са појмом и врстама криза, са осећањима и симптомима који их прате •Препознавање осећања и потреба деце код преживаљавања кризних ситуација •Препознавање личних осећања и потреба у ситуацији суочавања са кризним животним ситуацијама деце, пружање емпатије себи •Развој понашања емоционалне интелигенције због значаја у превазилажењу криза •Трансфер вештина ненасилне комуникације на остале домене професионалног и личног живота

По завршетку обуке учесници ће: •Бити оспособљени за примену емпатијске комуникације у различитим кризним животним ситуацијама деце •Бити оспособљени за примену емпатијске комуникације на различите домене професионалног и личног живота •Бити оспособљени да примењују конструктивне поступке у решавању развојних проблема •Боље разумети развој деце •Разумети важност сарадње са свим партнерима у васпитно-образовном раду

  • 1. дан
    • Појам животне кризе
    • Модел ненасилне комуникације(емпатијска, жирафећа комуникација)
    • Дете и кризне животне ситуације
    • Криза као шанса

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Љиг Бранка Граховац, Марија Белензада 30 3.97
2 ПУ Палилула, вртић "Мали принц" Београд Бранка Граховац, Марија Белензада 26 4
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Бранка Граховац, Марија Белензада 28 3.99
4 ПУ "Милица Ножица" Ваљево Бранка Граховац, Марија Белензада 30 3.98
5 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац Бранка Граховац, Марија Белензада 30 3.83
6 ПУ "Јелица Обрадовић" Младеновац Бранка Граховац, Марија Белензада 30 3.99
7 ШОСОВ "Братство" Бечеј Бранка Граховац, Марија Белензада 27 3.94
8 Центар за стручно усавршавање Сомбор Бранка Граховац, Марија Белензада 28 3.94
9 Центар за стручно усавршавање Шабац Бранка Граховац, Марија Белензада 28 3.95

Укупно учесника: 257 | Просечна оцена: 3.95